Jan 18, 2021

Thơ dịch

Lộc Trại - Nguyên tác: Vương Duy ( 鹿柴 )
Diệu Tri * đăng lúc 11:50:43 PM, Mar 04, 2011 * Số lần xem: 1644
Hình ảnh
#1

王維

鹿柴

空山不見人, 但聞人語響。
返景入深林, 復照青苔上。

Lộc trại

Không sơn bất kiến nhân
Ðản văn nhân ngữ hưởng
Phản cảnh nhập thâm lâm
Phục chiếu thanh ðài thượng

Dịch Nghĩa

 

Trong núi vắng, không thấy người,
Chỉ nghe thấy tiếng người nói vang lại.
Ánh phản chiếu dọi vào trong rừng sâu,
Rồi lại soi lên trên ðám lá rêu xanh.

Phiên âm

Không sơn bất kiến nhân,
Đản văn nhân ngữ hưởng,
Phản cảnh nhập thâm lâm,
Phục chiếu thanh đài thượng .

Phỏng dịch

TRẠI HƯƠU

Núi vắng có ai đâu,
Chỉ nghe vọng tiếng người.
Nắng chiếu vào rừng sâu,
Màn rêu xanh biếc soi.

DieuTri dth vctđ 12-05-2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.