Aug 05, 2020

Thơ dịch

Hồi Hương Ngẫu Thư
Diệu Tri * đăng lúc 12:22:15 PM, Jan 10, 2011 * Số lần xem: 1261
Hình ảnh
#1
VÀO CÕI THƠ ĐƯỜNG
Bái 1

HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ
Hạ Tri Chương{659-744]

回鄉偶書
賀知章[659-744]
唐詩三百首[289]

少小縭家老大回
鄉音無改鬢毛衰
兒童相見不相識
笑問客從何處來

Phiên âm


HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ
Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi,
Hương âm vô cải mấn mao suy .
Nhi đồng tương kiến bất tương thức,
Tá vấn khách tùng hà xứ lai ?

trích Đường Thi Tam Bách Thủ
Vạn Lý thư điếm xuất bản tr 289.
.

Thơ dịch

VỀ QUÊ CẢM TÁC

Thơ ấu ra đi về đã già,
Giọng quê không đổi tóc sương pha .
Bạn thời niên thiếu ngờ người lạ,
Cười hỏi ông từ đâu ghé qua ?

DThqv VCTĐ 17-03-2003
[hình dttbt 340]

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.