Aug 05, 2020

Thơ dịch

Tống Hữu Nhân
Diệu Tri * đăng lúc 06:39:07 PM, Feb 24, 2011 * Số lần xem: 1365
Hình ảnh
#1

vctđ Bài 4

TỐNG HỮU NHÂN

Lý Bạch(Từ điển Đường Thi Giám Thưởng tr 311)

送友人
李白[701-762]唐詩鋻賞詞典[311]

倩山橫北郭,
白水繞東成 .
此地一為別 .
孤蓬萬理征 .
浮雲游子意,
落日故人情 .
揮手自玆去,
蕭蕭班馬鳴 .

Thanh sơn hoành Bắc quách,
Bạch thuỷ nhiễu Đông thành .
Thử địa nhất vi biệt,
Cô bồng vạn lý chinh .
Phù vân du tử ý,
Lạc nhật cố nhân tình .
Huy thủ tự tư khứ,
Tiêu tiêu ban mã minh .

TIỄN BẠN
dịch theo thể thơ lục bát

Giăng ngang Bắc quách núi xanh,
Dòng sông bạc lượn quanh thành hướng Đông.
Nơi đây đưa tiển bạn lòng,
Xa xôi muôn dặm cánh buồm lẻ loi .
Người đi lòng tựa mây trôi,
Ngày tàn bạn cũ bời bời nhớ thương .
Vẫy tay từ buổỉ lên đường,
Nẻo về tiếng ngựa đượm buồn biệt ly .

dthqv VCTĐ 09-05-09


TIỄN BẠN
Dịch theo thể thơ thất ngôn bát cú
luật Đường

Bác quách, giăng ngang dãy núi xanh,
Dòng sông bạc lượn hứớng Đông thành.
Một lần đau xót nơi ly biệt,
Muôn dăm cô đơn khách lữ hành.
Mây nổi người đi vương vấn ý,
Ngày tàn bạn cũ luyến lưu tình.
Vẫy tay đưa tiễn khi từ giã,
Tiếng ngựa buồn buồn đường vắng tanh.

Diệutri vctđ 09-05-09

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.