Aug 07, 2020

Tác giả

Diệu Tri
dieutrihoang@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Diệu Tri:

Tóc Xoả Mây Vàng - Thơ mới hiện đại VN - Nov 08, 2014
Hoa Phượng Đỏ - Thơ mới hiện đại VN - Oct 17, 2014
Đoá Chuông Vàng - Thơ mới hiện đại VN - Aug 10, 2014
Rạng Rỡ Sắc Mây Trời - Đường thi Việt Nam - Feb 02, 2014
Tỉnh Giấc Mơ Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Jan 31, 2014
Sao Cứ Mãi Lần Lừa - Đường thi Việt Nam - Jan 01, 2014
Ta Bà - Đường thi Việt Nam - Dec 09, 2013
Thăm Thẳm Màu Xanh - Đường thi Việt Nam - Dec 09, 2013
Giới Thiệu Thăm Thẳm Màu Xanh - Bài giới thiệu - Dec 09, 2013
Đôi Lời - Thơ mới hiện đại VN - Dec 09, 2013
Mây Thu Hoài Cảm - Thơ mới hiện đại VN - Oct 04, 2013
Ngắm Bức Tranh Mây - Thơ mới hiện đại VN - Sep 30, 2013
Mây Gấm Cảm Đề 5 & 6 - Đường thi Việt Nam - Sep 16, 2013
Dằng Dặc Tơ Vương - Thơ mới hiện đại VN - May 28, 2013
Thăm Thẳm Màu Xanh - Đường thi Việt Nam - May 24, 2013
Nhớ Pò Hèn Hoàng Sa - Thơ mới hiện đại VN - Mar 28, 2013
Thắm Ngát Hương Hoa - Đường thi Việt Nam - Mar 19, 2013
Tìm Thiện Tri Thức - Thơ dịch - Mar 12, 2013
Trời Thơ Thăm Thẳm - Thơ xướng họa - Mar 06, 2013
Mái Tuyết Phau Phau / Chan Hoà - Đường thi Việt Nam - Mar 06, 2013
Bến Vắng Cuối Thu / Nao Nao - Đường thi Việt Nam - Mar 04, 2013
Hoài Vọng Buổi Xuân Sơ - Đường thi Việt Nam - Feb 10, 2013
Mừng Xuân Tân Tị - Đường thi Việt Nam - Feb 09, 2013
Cảnh Mộng Tình Chân - Thơ mới hiện đại VN - Feb 06, 2013
Tháí Dương Thần Nữ - Đường thi Việt Nam - Jan 28, 2013
Hoa Ngàn - Thơ xướng họa - Jan 20, 2013
Tiếng Thơ Hoa Ngàn - Đường thi Việt Nam - Jan 20, 2013
Trang Sách Đời Thơ - Đường thi Việt Nam - Dec 29, 2012
Đổi Thay - Đường thi Việt Nam - Dec 27, 2012
Vọng Tiếng Gọi Đò - Thơ xướng họa - Mar 31, 2012
Thăm Thẳm Màu Xanh - Đường thi Việt Nam - Mar 12, 2012
Thăm Thẳm Màu Xanh - Trúc Xinh - Thơ mới hiện đại VN - Mar 01, 2012
Thăm Thẳm Màu Xanh - Đường thi Việt Nam - Mar 01, 2012
Vào Cõi Thơ Đường / Thanh Bình Điệu (Lý Bạch) - Thơ dịch - Feb 21, 2012
Tưởng Như Thừa [ttmx] - Đường thi Việt Nam - Feb 08, 2012
Thu Hứng kỳ 7 (Đỗ Phủ ) - Thơ dịch - Jan 31, 2012
Đón Tết Vui Xuân - Đường thi Việt Nam - Jan 29, 2012
Sáu Chín Mùa Hoa Tuyết / Rạt Rào Thi Hứng - Đường thi Việt Nam - Jan 27, 2012
Ngàn Năm - Đường thi Việt Nam - Jan 27, 2012
Chùm Thơ Diệu Tri - Thơ mới hiện đại VN - Jan 25, 2012
Nắng Cuối Đông - Đường thi Việt Nam - Jan 24, 2012
Mừng Xuân Nhâm Thìn - Đường thi Việt Nam - Jan 24, 2012
Nhớ Buổi Trọng Đông - Đường thi Việt Nam - Jan 24, 2012
Quạnh Quẽ Chiều Tà - Đường thi Việt Nam - Dec 11, 2011
Xuân Vọng [Đỗ Phủ] - Thơ dịch - Dec 08, 2011
Vịnh Hoài Cổ Tích Ngũ Thủ [kỳ tam] Đỗ Phủ - Thơ dịch - Dec 03, 2011
Tiểu Hàn Thực Chu Trung Tác [ Đỗ Phủ] - Thơ dịch - Nov 27, 2011
Sáng Cửa Già - Đường thi Việt Nam - Nov 23, 2011
Nguyện Thầm - Đường thi Việt Nam - Nov 09, 2011
Canh Cánh Nỗi Niềm - Đường thi Việt Nam - Oct 29, 2011