Jun 03, 2023

Thơ mới hiện đại VN

Lễ hội Minh Thề
Phạm Đức Quý * đăng lúc 12:22:23 AM, Aug 17, 2018 * Số lần xem: 844

                       Lễ hội Minh Thề

Quê tôi hội Minh Thề(1)
Thề rằng :
"Lấy công làm việc công           Sợ -  vì bao đất hiểm
Cầu thần linh phù hộ                 Rước Tầu vào "đầu tư"
Lấy công làm việc tư                 Vừa tham lại vừa ngu
Cầu thần linh đả tử"                   Bán từng phần đất nước !
     Thề có ngần ấy chữ                     Sợ -  nếu như dân biết
      Mà hơn chục năm qua                Sẽ có ngày vô lò
      Các quan đều tránh xa                Dù quan nhỏ hay to
      Không dám mon men đến !         Đều ra tham hết lượt !
Các quan bé ,quan nhớn            Sợ -  vì quan biết được
To mồm thề trước dân                 Sẽ có ngày "đi tong"
Nhưng đứng trước thần linh        Không thể trước thần linh
Thì quan nào cũng sợ !                Dám to mồm dối trá !
     Sợ -  vì quan đang "nợ"                  Lễ hội này rất lạ
     Khi chạy chức chạy quyền              Dân đóng giả làm quan
     Mất công sức , mất tiền                   Thề thốt rất trang nghiêm
     Phải thu vốn , thu lãi !                      Những lời thề quan lại !
Sợ -  vì khi quan lại                       Có một ông (2)xin mãi
Gây tội ác với dân                         Xin thôi không làm "quan"
Cướp đất và chia phần                  Bởi đã đủ chục năm
Với doanh nhân,doanh nghiệp !    Ông giả "quan" thề thốt !
     Sợ - tài sản có được                        Dưới trên đều đã biết
     Đều là của bất minh                         Nhưng không có người thay !
     Không cướp đoạt của dân               Chắc hẳn ở đất này
     Thì ăn cắp của nước !                      Ông độc quyền đứng lễ !
Sợ - vì tội phản quốc                       Câu chuyện tôi vừa kể
Thông đồng với giặc Tầu                Trăm phần trăm không sai !
Để ăn "đậm' mỡ mầu                       Chưa tin xin đến ngay
Những công trình trọng điểm !         Chùa Hòa Liễu dự hội !

                                                                          3-2018

Phạm Đức Quý


1) Lễ hội Minh Thề diễn ra tại chùa Hòa Liễu xã Thuận Thiên huyện Kiến
Thụy TP Hải Phòng  , vào ngày 14 tháng giêng AL hàng năm , có từ thế
kỷ 13-14...sau năm 1945 bị gián đoạn , chùa bị phá...Năm 2003 nhân dân
phục dựng lại. Đầu năm 2018 , Bộ VHDLTT công nhận là di tích
VHPVTQG...
2) Ông Phạm Văn Cường , dân sống ở địa phương , được chọn làm người
đọc lời  thề...đã 10 năm , xin  thôi , không phải sắm vai "quan" thề
thốt...( Tin các báo )

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.