Jun 23, 2024

Đường thi Việt Nam

XIII * (1) & XIII (2)
Phạm Đức Quý * đăng lúc 12:18:01 PM, May 18, 2020 * Số lần xem: 765

        XIII  * (1)
     *********
   Thấm thoắt mà  XIII sắp đến rồi
   Cuộc tranh đoạt chỗ bắt đầu khơi !
   Ganh đua bao kẻ tìm nơi đứng
   Chạy chọt nhiều tên kiếm chỗ ngồi !
   Nơi đứng gần vua thì lắm thịt
   Chỗ ngồi cạnh chúa lại nhiều xôi !
   " Quần ngư tranh thực " là sinh  chuyện
   Còn lắm bi hài - hãy đợi coi !

                               2-5-2020


         XIII  *  (2)
      **********
   Có chuyện bi , hài xin hãy coi
   Cuộc đua giành chỗ nóng lên rồi !
   Bao người " cố đấm " nhăn như bị
   Lắm kẻ " ăn xôi " toét miệng cười !
   Chuyển chỗ thằng kia rơi mất ghế
   Thay vùng ả nọ lại lên ngôi !
   Quan làng Vũ Đại như vào hội
   Còn lắm bi hài , hãy đợi coi !

                                     18-5-2020
                                  Phạm Đức Quý

* XIII : Đọc là XUI

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.