Jun 03, 2020

Đường thi Việt Nam

Không Chồng Trông Bông Lông
Phạm Đức Quý * đăng lúc 07:09:49 AM, Jun 24, 2018 * Số lần xem: 963
Hình ảnh
#1

 (Bắt chước cách gieo vần, theo bài cùng tên của cụ Nguyễn Khuyến)


                 Nhũng tham nhất quyết đẩy về không
                 Chẳng thể như xưa cứ chất chồng
                 Chỉ mặt quan tham thiên hạ rõ
                 Vạch tên lại nhũng mọi người trông
                 Không còn trị nhũng bằng răn dạy?
                 Hết chuyện đánh tham bởi gậy bông ?
                 Nghị quyết bao lần , nay nghị quyết
                 Chuột dơi rồi sẽ chẳng còn lông ?!

                                         16-10-2016
                                      Phạm Đức Quý

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Tú A Còng họa
Tu A Cong Jun 24, 2018
Giơ cao đánh khẽ

Trông vời án xử thấy buồn không ?
Chụp mũ, oan sai vẫn chất chồng
Kinh nghiệm dây dài sao rút mãi ?
Lộ trình đoạn ngắn cứ hoài trông ?
Tù treo, kỷ luật - tung đòn gió
Cảnh cáo, phê bình - đấm bị bông
Giả bộ giơ cao rồi đánh khẽ
Lùa dơi ném chuột rụng vài lông.

TuACong