Jun 03, 2023

Đường thi Việt Nam

Không Chồng Trông Bông Lông
Phạm Đức Quý * đăng lúc 07:09:49 AM, Jun 24, 2018 * Số lần xem: 1459
Hình ảnh
#1

 (Bắt chước cách gieo vần, theo bài cùng tên của cụ Nguyễn Khuyến)


                 Nhũng tham nhất quyết đẩy về không
                 Chẳng thể như xưa cứ chất chồng
                 Chỉ mặt quan tham thiên hạ rõ
                 Vạch tên lại nhũng mọi người trông
                 Không còn trị nhũng bằng răn dạy?
                 Hết chuyện đánh tham bởi gậy bông ?
                 Nghị quyết bao lần , nay nghị quyết
                 Chuột dơi rồi sẽ chẳng còn lông ?!

                                         16-10-2016
                                      Phạm Đức Quý

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.