Apr 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Tết Chuột ! Mất Mùa Lễ Hội !
Phạm Đức Quý * đăng lúc 12:56:31 AM, May 12, 2020 * Số lần xem: 943
Hình ảnh
#1

   


   Tết Chuột

   Canh Tý tết về lại thấy lo
   Chỉ vì lũ chuột ở trong kho
   Bao lần dọa nạt mà không sợ
   Mấy bận răn đe vẫn thập thò !
   Chuột công gian manh còn phá lớn
   Chuột đồng sảo trá sẽ  ăn to !
   Mèo già ...lũ chuột dường không sợ
   Chất củi muốn thiêu , ngại cháy kho !              

                                             01-01-2020    

      


Kết quả hình ảnh cho Tết Chuột

        Mất Mùa Lễ Hội 

   Lễ hội năm nay tớ lỗ to !
   Nến , hương sắm sửa chất đầy kho
   Chùa to , tượng lớn,,,thưa người cúng
   Giải hạn , dâng sao ...hết dở trò !

   Năm nay mùa lễ tớ buồn thiu
   Tín nữ , thiện nam ...ít dập dìu
   Chuông mõ ít khua , kinh ít tụng
   Giảm nhiều hương khói ,,,quá dìu hiu !

   Lễ hội năm nay mất thật rồi
   Mất bao nhiêu thịt , mất bao xôi !
   Hòm " công đức " rỗng , người ' thương " ít
   Thì lấy đâu ra có  lãi lời !

   Tiếc quá mất thôi , xót quá thôi !
   Cô rô na - ác nhất trên đời
   Bắc phương anh Tập sao chơi ác
   Thả lũ " âm binh " để hại người !

                                     !4-02-2020
                                
  Phạm Đức Quý

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.