Jun 03, 2023

Đường thi Việt Nam

Chuyện Làng Vũ Đại (7) & (8) / Xem TV Cảm Tác
Phạm Đức Quý * đăng lúc 04:57:52 PM, May 24, 2020 * Số lần xem: 671
Hình ảnh
#1

 

    1. CHUYỆN LÀNG VŨ ĐẠI (7)
                 
   Vũ Đại làng ni đón tết về
   Ồn ào, náo nhiệt... rất là ghê !
   Băng rôn sặc sỡ treo muôn nẻo
   Cờ phướn loẹt lòe cắm khắp đê !
   Nhộn nhạo đầu thôn... chia thịt chó
   Om sòm cuối xóm... bán đầu dê !
   Trương tuần ăn đẫy, lăng xăng chạy
   Chánh tổng ươn người mặt ủ ê !

                      26-1-2020


  2.CHUYỆN LÀNG VŨ ĐẠI (8)
        
   Vũ Đại làng ni có mổ bò
   Con bò chạy dịch rất là to
   Kẻ nghèo trông đợi chia dăm lạng
   Người khó mong chờ chạc* bữa no !
   Chánh tổng hân hoan: đùi một chiếc
   Trương tuần phấn chấn: bắp mươi lô !
   Dân lành bao kẻ đang trông ngóng
   Nước xúp (soup)** may ra được một tô !

  *Chạc:ăn chạc(TĐTV do Hoàng Phê chủ biên -     trang179)
  **Nước xúp (soup): nước luộc thịt

                                        20-4-2020


 3. XEM TV CẢM TÁC

          ************
    
     Nói dai nói dải nói dài
Để che đậy cái sơ sài bên trong
     Nói vong nói vỏng nói vòng
Để che đậy cái ...mà lòng bất minh
    Nói huyên thuyên , nói linh tinh
Để che đậy cái thần kinh lú rồi !

    Gần ngày phân ghế , chia ngôi
Bực mình khi phải nghe lời bọn ngu !

                              26-4-2020
                           Phạm Đức Quý


Họp Quốc Hội...đảng ta thi đua Ngủ

     

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.