Dec 09, 2019

Thơ dịch

Di Sản Của Đứa Con Nuôi_Legacy Of An Adopted Child - Phạm Mộ Đức - Jun 15, 2018
Những Điều Anh Muốn_All I Want - Lê Minh Sơn - Jun 13, 2018
Đẹp _ Belle - Lê Minh Sơn - Jun 10, 2018
Hai Khía Cạnh Cuộc Đời - Lê Minh Sơn - Jun 04, 2018
Diễn Thơ Hán Nôm: Tiên Sơn Thi Tập - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - May 15, 2018
Sử thi Iliqde bài 21 - TS Phạm Trọng Chánh - May 01, 2018
U Cư /Tịch cư - Ngô Ðình Chương - Apr 16, 2018
Quá Tam Điệp - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Apr 12, 2018
Tư Quân - Nhớ Bạn - Huệ Thu - Apr 05, 2018
Thơ Hà Huyền Chi Bạch Hạc dịch ra anh ngữ - Hà Huyền Chi - Apr 01, 2018
Sử thi Iliade bài 20 - TS Phạm Trọng Chánh - Mar 27, 2018
Bài Thơ Ông Già Nón Lá Ba Mươi Vần Dạy Cho Các Con - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Mar 22, 2018
Tùng Cương Dịch thơ E.Eptushenko tiếp theo - 2 - Tùng Cương - Mar 19, 2018
Chúa Nâng Đời Con You Raise Me Up - Lê Minh Sơn - Mar 15, 2018
Tùng Cương Dịch thơ E.Eptushenko tiếp theo - Evghenhi Aleksandrovich Evtushenko - Mar 15, 2018
Tùng Cương Dịch thơ E.Eptushenko - Evghenhi Aleksandrovich Evtushenko - Mar 14, 2018
Thơ Mạnh Giao - Nguyễn Ngọc Kiên - Mar 14, 2018
Sao Mà Yêu Em Quá_Why Do I Love You So - Lê Minh Sơn - Mar 12, 2018
Muốn Nắm Đôi Bàn Tay Em - Lê Minh Sơn - Mar 07, 2018
Lâm Hà Tự Biệt / Nơi Trường Đình Uống Rượu Tiễn - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Mar 01, 2018
Nhà Thơ Mạnh Giao - Nguyễn Ngọc Kiên - Feb 27, 2018
Chào Em Yêu Dấu_Hey Hello - Lê Minh Sơn - Feb 26, 2018
Xin Dành Trọn Trái Tim - Lê Minh Sơn - Feb 19, 2018
Cổ Nhân Khai Bút - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Feb 12, 2018
Nguyễn Ngọc Kiên dịch thơ Sầm Thạm & Lục Du - Sầm Tham 岑參 (715-770) - Feb 11, 2018