Jun 25, 2024

Tác giả

Vương Thanh
Hình ảnh
#1
#2
#3

Vương Thanh

Tất cả các bài của tác giả Vương Thanh:

CHINH PHỤ NGÂM & Vườn Hoa Thơ Nhạc Lạc Hồng - Thơ dịch - Apr 30, 2024
Thi bá Vũ Hoàng Chương - Con tim nồng cháy đam mê tình yêu, nghệ thuật và bất khuất! - Viết về tác giả & tác phẩm - Jan 06, 2024
Bàn Luận Về Y Dài, i Ngắn - Biên khảo - Sep 07, 2023
Reading My Poems Again/ Đọc Lại Thơ Mình - Thơ dịch - Aug 05, 2023
Parting Farewell Poem - Tống Biệt Hành - Thơ dịch - Aug 03, 2023
Tears of Stone - Lệ Đá - YouTube - Aug 02, 2023
Về Đi - YouTube - Aug 01, 2023
Mười Hai Tháng Sáu - Thơ dịch - Aug 01, 2023
Invitation to Friends - Mời Bằng Hữu - Thơ dịch - Jul 30, 2023
Love Like a Folk Song - Thơ dịch - Jul 29, 2023
Lúc Đó Em Về - When I Returned - Thơ dịch - Jul 04, 2023
Trang mạng truyện Kiều của Vương Thanh - Tập thơ - Jul 02, 2023
Dịch Qua Tiếng Anh Mỗi Ngày của HT - Thơ dịch - Jun 07, 2023
Dịch qua tiếng Anh - HẠ-Huệ Thu - Thơ dịch - Jun 07, 2023
Giọt Nước Mắt Ngà - Ngô Thụy Miên - Thơ dịch - Jun 06, 2023
Trường Tương Tư - Lương Ý Nương - Thơ dịch - Jun 03, 2023
Gửi Người Dưới Mộ - Đinh Hùng - Thơ dịch - Jun 02, 2023
Bên Giòng Thủy Nguyệt – Vương Thanh - Bài giới thiệu - Jun 01, 2023