Jun 13, 2024

Thơ dịch

Dịch giả Thân Trọng Sơn dịch Việt: Poème à Mon Frère Blanc. Anh ngữ dịch là Who is colored
NGUỒN INTERNET * đăng lúc 11:47:07 PM, May 15, 2024 * Số lần xem: 85
Hình ảnh
#1

 

    *

       
                       Léopold Sédar SENGHOR

 

 

Dịch giả Thân Trọng Sơn dịch Việt:
Poème à Mon Frère Blanc.
(Anh ngữ dịch là Who is colored?).

 Khi sinh ra, tôi đen
 Khi lớn lên, tôi đen
 Khi ra nắng, tôi đen
 Khi thấm lạnh, tôi đen
 Khi lo sợ, tôi đen
 Khi đau ốm, tôi đen
 Và khi chết, tôi vẫn đen...

Còn anh, người da trắng
 Khi sinh ra, anh hồng
 Khi lớn lên, anh trắng
 Khi ra nắng, anh đỏ
 Khi thấm lạnh, anh xanh
 Khi lo sợ, anh vàng
 Khi đau ốm, anh tím
 Và khi chết, anh xám...

Và anh gọi tôi là DA Màu ??

Thân Trọng Sơn dịch 29/4/2014

         ⭐️

Poème à mon frère blanc - Léopold Sédar SENGHOR

    Cher frère blanc,
    Quand je suis né, j’étais noir,
    Quand j’ai grandi, j’étais noir,
    Quand je suis au soleil, je suis noir,
    Quand je suis malade, je suis noir,
    Quand je mourrai, je serai noir.

    Tandis que toi, homme blanc,
    Quand tu es né, tu étais rose,
    Quand tu as grandi, tu étais blanc,
    Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
    Quand tu as froid, tu es bleu,
    Quand tu as peur, tu es vert,
    Quand tu es malade, tu es jaune,
    Quand tu mourras, tu seras gris.

    Alors, de nous deux,
    Qui est l’homme de couleur ?

          ⭐️

Dich Anh Ngữ :

 Dear White Brother,
 When I was born, I was black
 When I grew up, I was black
 When I'm in the sun, I am black
 When I am ill, I am black
 When I die, I'll be black

 Whereas you, white man
 When you were born, you were pink
 When you grew up, you were white
 When you go to the sun, you are red
 When you have cold, you are blue
 When you have fear, you are green
 When you are sick, you are yellow
 When you die, you'll be gray.

 Who, of the two of us,
 Who is the man of color?

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.