Jul 23, 2024

Thơ dịch

Tùng Cương dịch Yevgeny Onegin, A. Puskin Chương V 🌷 - Tùng Cương - Jul 23, 2024
Tùng Cương dịch Yevgeny Onegin, A. Puskin Chương IV 🌼 - Tùng Cương - Jul 17, 2024
Sử thi Énéide Bài 4 - Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh - Jul 15, 2024
DƯỠNG SINH THI - Nguyễn Minh Thanh - Jun 26, 2024
Tùng Cương dịch Yevgeny Onegin - Aleksandr Pushkin - Chương III 🌹 - Tùng Cương - Jun 24, 2024
Trang Thơ Dịch - Tháng 06 2024 Minh Sơn Lê - Minh Sơn Lê - Jun 17, 2024
Sử thi Énéide Bài 3 - Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh - Jun 02, 2024
Sử thi Énéide Bài 2 - Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh - Jun 01, 2024
Trang Thơ Dịch - Tháng 05 2024 - Minh Sơn Lê - Minh Sơn Lê - May 29, 2024
Tùng Cương dịch Yevgeny Onegin - Aleksandr Pushkin - Chương II 💛 - Tùng Cương - May 28, 2024
Bài thơ Sóng - Xuân Quỳnh - May 19, 2024
Dịch giả Thân Trọng Sơn dịch Việt: Poème à Mon Frère Blanc. Anh ngữ dịch là Who is colored - NGUỒN INTERNET - May 15, 2024
Sử thi Énéide, Thi hào Virgile (70-19 trước jc) ⭐️ - Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh - May 08, 2024
Con Quạ - The Raven - Edgar Allan Poe - May 04, 2024
Tùng Cương dịch Evghênhi Ônhêghin, A. Puskin tiếp theo Chương một 🍁 - Tùng Cương - May 04, 2024
CHINH PHỤ NGÂM & Vườn Hoa Thơ Nhạc Lạc Hồng - Vương Thanh - Apr 30, 2024
Trang Thơ Dịch - Tháng 04 2024 Minh Sơn Lê 💚 - Minh Sơn Lê - Apr 22, 2024
Trường ca Roland- Kiệt tác thi ca nước Pháp thời Trung Cổ- Bài 3 - Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh - Apr 05, 2024
Trường ca Roland- Kiệt tác thi ca nước Pháp thời Trung Cổ- Bài 2 - Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh - Apr 04, 2024
Tùng Cương dịch Evghênhi Ônhêghin, A. Puskin -Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin » - Tùng Cương - Apr 02, 2024
Tùng Cương Dịch thơ Evghenhi Aleksandrovich Evtushenko - Tùng Cương - Apr 01, 2024
Trang Thơ Dịch - Tháng 03 2024 - Minh Sơn Lê - Mar 26, 2024
Trang Thơ Dịch II - Tháng 02 2024 - Minh Sơn Lê - Mar 04, 2024
Ngày Xuân Ngồi Đọc Thơ Tình - 5 Nhà thơ giải Nobel Văn Chương - Thân Trọng Sơn - Feb 24, 2024
Trang Thơ Dịch - Tháng 02 2024 - Minh Sơn Lê - Minh Sơn Lê - Feb 18, 2024