Jul 22, 2024

Tập thơ

Giới thiệu những bài tác giả NGUYỄN HỮU post trên mục Diễn Đàn Tự post bài
Nguyên Hữu * đăng lúc 10:06:57 PM, Mar 26, 2023 * Số lần xem: 513
Hình ảnh
#1CON ẾCH KHÁT NƯỚC

Nguyên Hữu gởi lúc 08:10:40 PM, Mar 26, 2023

CẢM NHẬN

Nguyên Hữu gởi lúc 08:02:02 AM, Mar 26, 2023

CHIỀU THU

Nguyên Hữu gởi lúc 05:10:19 AM, Mar 26, 2023

HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU

Nguyên Hữu gởi lúc 09:16:17 PM, Mar 25, 2023

Ý TRỜI

Nguyên Hữu gởi lúc 04:27:39 AM, Mar 25, 2023

HÁI HỒNG

Nguyên Hữu gởi lúc 01:38:53 AM, Mar 25, 2023

THIẾU NỮ NHÀ NÔNG

Nguyên Hữu gởi lúc 09:16:00 PM, Mar 24, 2023

TÔI VÀ CÁI BÓNG
Nguyên Hữu gởi lúc 08:03:58 AM, Mar 24, 2023

ÔNG LÁI ĐÒ

Nguyên Hữu gởi lúc 12:20:29 AM, Mar 24, 2023

NGƯỜI EM TIN NHẤT LÀ AI?

Nguyên Hữu gởi lúc 08:38:09 PM, Mar 23, 2023

EM CỨ THỬ MÀ XEM

Nguyên Hữu gởi lúc 09:40:46 AM, Mar 23, 2023

KHÚC SẦU

Nguyên Hữu gởi lúc 06:49:00 AM, Mar 23, 2023

CHIA TAY

Nguyên Hữu gởi lúc 12:47:45 AM, Mar 23, 2023

ĐI HAY Ở

Nguyên Hữu gởi lúc 08:15:19 PM, Mar 22, 2023

MỘT THOÁNG XUÂN

Nguyên Hữu gởi lúc 08:50:06 AM, Mar 22, 2023

KIẾM TÌM

Nguyên Hữu gởi lúc 01:08:00 AM, Mar 22, 2023

 ÂU CHUYỆN TRẦU CAU

Nguyên Hữu gởi lúc 06:39:34 AM, Mar 19, 2023

 

VỀ QUÊ

Nguyên Hữu gởi lúc 04:43:51 AM, Mar 19, 2023

TÌNH TANG

Nguyên Hữu gởi lúc 09:05:36 AM, Mar 21, 2023

MẤT TỔ

Nguyên Hữu gởi lúc 05:12:50 AM, Mar 21, 2023

MỘT SỚM XUÂN THƯƠNG

Nguyên Hữu gởi lúc 01:42:35 AM, Mar 21, 2023

TRONG EM

Nguyên Hữu gởi lúc 10:38:47 PM, Mar 20, 2023

AI CHUỐI ĐÊ
Nguyên Hữu gởi lúc 08:51:58 PM, Mar 21, 2023

Say
Nguyên Hữu gởi lúc 09:35:02 PM, Mar 18, 2023

CƠN MƯA NGỦ MÊ

Nguyên Hữu gởi lúc 09:01:45 AM, Mar 18, 2023

KỈ NIỆM THẮM

Nguyên Hữu gởi lúc 06:38:58 AM, Mar 18, 2023

ĐÊM THỨC

Nguyên Hữu gởi lúc 03:34:48 AM, Mar 18, 2023

GIẬN HỜN

Nguyên Hữu gởi lúc 09:06:47 PM, Mar 17, 2023

SẦU TRONG

Nguyên Hữu gởi lúc 09:13:54 AM, Mar 17, 2023

TÌNH MẸ

Nguyên Hữu gởi lúc 09:22:05 AM, Mar 17, 2022,

VỞ KỊCH

Nguyên Hữu gởi lúc 09:42:19 AM, Mar 16, 2023

VẦNG TRĂNG TỘI NGHIỆP

Nguyên Hữu gởi lúc 06:44:04 AM, Mar 16, 2023

ÔM TÌNH EM CHẠY TRỐN

Nguyên Hữu gởi lúc 04:24:20 AM, Mar 16, 2023

DÒNG XOÁY

Nguyên Hữu gởi lúc 09:49:31 PM, Mar 15, 2023

 


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.