Jun 23, 2024

Tác giả

Nguyễn Lãm Thắng
Hình ảnh
#1
#2

Nguyen Lam Thang
Letter and Literature Department
Hue University's College of Education
No.34, Le Loi st., Hue city, Vietnam

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Lãm Thắng:

Thơ Thiếu nhi của Nguyễn Lãm Thắng - Tập thơ - Jan 06, 2024
Đăng U Châu đài ca (Trần Tử Ngang - 陳子昂, Trung Quốc) - Thơ dịch - Feb 04, 2011
Sự cảnh giác cần thiết đối với lòng thương hại (Chùm Thơ Nguyễn Lãm Thắng) - Thơ mới hiện đại VN - Apr 09, 2010
Bài hát buồn của loài chim tổ rách - Thơ mới hiện đại VN - Jan 07, 2010
Thơ NGUYỄN LÃM THẮNG - Thơ mới hiện đại VN - Feb 14, 2009
Huệ Thu họa thơ Nguyễn Lãm Thắng - Thơ xướng họa - Oct 21, 2008
ĐÊM CUỐI CÙNG - Thơ mới hiện đại VN - Oct 15, 2008
Hội Ngộ Quê Người (Xướng họa Huệ Thu & Nguyễn Lãm Thắng) - Thơ xướng họa - Oct 14, 2008
Nẻo Ðường Xa Giục Tuổi Gần - Thơ mới hiện đại VN - Oct 14, 2008
Nguyễn Lãm Thắng - Dịch Thơ Ðường - Thơ dịch - Oct 01, 2008
Điệp ngữ tình - Tập thơ - Sep 29, 2008