Feb 05, 2023

Tác giả

Đặng Trần Côn - 鄧陳琨
tiểu sử tác giả

Đặng Trần Côn tiên sinh, tác giả của Chinh phụ ngâm, ở vào khoảng tiền bán thế kỷ XVIII, dưới triều vua Dụ Tôn nhà Lê. Tiên sinh người xã Nhân Mục (làng Mọc), huyện Thanh Trì thuộc tỉnh Hà Đông. Vốn có tư chất thông minh lại là người hiếu học, thuở thiếu thời cần học, tiên sinh phải làm hầm đọc sách, bởi lệnh chúa Trịnh cấm đốt lửa ban đêm, vì thuở ấy trong nội thành Thăng Long thường xảy ra hoả hoạn.

Tiên sinh đậu cử nhân, làm Huấn đạo, đến năm 1740, đời Lê Hiển Tông, tiên sinh được thăng bổ Tri huyện Thanh Oai (Hà Đông) và sau thăng dần đến chức Ngự sử đài.

Tính tình tiên sinh khoáng dật, hồn nhiên. Tiên sinh yên sống cuộc đời tao nhã, lấy sự uống rượu ngâm thơ, hay quẩy túi gió trăng, thênh thang du ngoạn cảnh thiên nhiên làm thú vị hơn cả. Văn chương tiên sinh thì thật là cao siêu lỗi lạc, nhất là Chinh phụ ngâm, chẳng những các thi hào trong nước mà cả nước ngoài cũng đều phải kính phục văn tài. Thi phái đời Hậu Lê đã được tiên sinh dìu dắt trên đường trấn hưng, và kho tàng văn học sử nước nhà đã được tiên sinh bồi đắp bằng những áng văn quý giá. Ngoài Chinh phụ ngâm, tiên sinh còn soạn: Tiêu Tương bát cảnh, Trương Hàn tư thuần tư, Trương Lương bố y, Khấu môn thanh, tiểu thuyết Bích Câu kỳ ngộ, và các áng văn thơ khác, tất thảy đều là những tác phẩm giá trị được các bậc thi hào truyền tụng.

Tất cả các bài của tác giả Đặng Trần Côn - 鄧陳琨:

12 . Nguyện ước - 願約 - Cổ thi Việt Nam - Sep 09, 2022
3 . Sầu tủi - 悲懼 - Cổ thi Việt Nam - Sep 08, 2022
11. Ưu lão - 憂老 - Cổ thi Việt Nam - Jun 21, 2008
13. Khẩn cầu - 懇求 - Cổ thi Việt Nam - Jun 21, 2008
10 . Hoài nghi - 懷疑 - Cổ thi Việt Nam - Jun 21, 2008
9 . Vọng tầm - 望尋 - Cổ thi Việt Nam - Jun 21, 2008
8 . Thất vọng - 失望 - Cổ thi Việt Nam - Jun 21, 2008
7 . Sầu muộn - 愁悶 - Cổ thi Việt Nam - Jun 21, 2008
6 . Vọng tưởng - 望想 - Cổ thi Việt Nam - Jun 21, 2008
5 . Cô lánh - 孤另 - Cổ thi Việt Nam - Jun 21, 2008
4 . Hoài tưởng - 懷想 - Cổ thi Việt Nam - Jun 21, 2008
2 . Xuất chinh (Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Cổ thi Việt Nam - Jun 21, 2008
1 . Loạn thời (Đặng Trần Côn - 鄧陳琨, Việt Nam) - Cổ thi Việt Nam - Jun 21, 2008