Tết Nhớ Đà Lạt
Thơ Huệ Thu Chuyển Qua Các Thể thơ khác nhau

Thất ngôn luật :

Tết nào lại chẳng nhớ Quê hương
Ðà lạt trời ơi nhớ lạ thường
Nhớ những đồi thông chiều trở gió
Nhớ dăm ngõ hẹp dạ sầu vương
Ðồi Cù càng nhớ mùa hoa nở
Than Thở hồ buồn mãi tuyết sương
Phiên chợ ngày xưa khi giáp Tết
Nhớ sao là nhớ những con đường

Thất ngôn:

Nhớ gì hơn chuyện nhớ quê hương
Nỗi nhớ làm sao thật dị thường
Những rặng đồi thông trời trở lạnh
Những con đường nhỏ lá vàng vương
Lại nhớ Trại Hầm mùa mận chín
Nhà Làng dốc ấy hỏi còn ai ?
Nhớ Ông Cam Lĩnh ngày xưa nhỉ
Thay đổi coi như tiếng thở dài

Ngũ ngôn :

Gần Tết nhớ quê hương
Nỗi nhớ thật thê lương
Ðồi thông trời trở lạnh
Ðường hẹp lá sầu vương
Trại Hầm mùa mận chín
Than Thở buồn nhớ thương
Phiên chợ cuối năm đó
Áo quần nêm phố phường

Lục bát :

Nhớ gì hơn nhớ quê hương
Khi xa nỗi nhớ phi thường làm sao
Ðồi thông gió lạnh năm nào
Những khi có tiếng lá chao mặt đường
Trại Hầm mận chín vấn vương
Lại hồ Than Thở mùi hương tàn rồi
Những phiên chợ Tết thật vui
Áo quần thấy diện đủ mùi phồn hoa

Tám chữ :

Tết nhớ gì hơn quê cha đất tổ
Nhớ làng xa nỗi nhớ thật phi thường
Những rặng đồi chiều sớm mịt mù sương
Bùi thị Xuân mùa hè trưa nắng đổ
Mùa mậạn chín Trại Hầm còn vẫn đó
Mà ta xa phút chốc mịt mù xa
Nhớ những phiên chợ Tạết ở quê nhà
Quần với áo cứ như là ngày hội

Song Thất lục bát :

Gần đến Tết nhớ quê Ðà lạt
Nhớ làm sao man mác lòng ta
Ðồi thông gió lạnh đã xa
Lá vàng đường nhỏ như là nhớ nhau
Trại Hầm mận chín từ lâu
Thở Than hồ cạn biết đâu mà lần ! *
Những phiên chợ Tết tuy gần
Áo quần mặc đủ không cần sắm thêm

* có năm tôi về thăm hồ Than Thở cạn khô đáy hồ đất nứt nẻ !

Hát nói :

Mùa xuân thì cũng mùa hoa
Ðến Xuân lại nhớ quê nhà làm sao
Lâm Viên tuy ở trên cao
Mỗi năm gió lạnh thổi vào càng say

Nói :

Nhớ này nhớ lắm
Bao thiết tha say đắm tấm lòng son
Bỏ quê hương giờ nhớ nước non
Nhớ Ðà Lạt quê cha ngày thuở nhỏ

Niên thiếu đa tình vui Quốc Thổ
Lão niên hỷ sự tức Hoàng Triều

Muôn dặm đường xa biết bao nhiêu
Nỗi thương nhớ về chiều càng lãng đãng
Nhà thơ dẫu có đôi phần lãng mạng
Hồn Thở Than năm trước cạn bao giờ ?
Nghĩ về lòng luống ngẩn ngơ

huệ thu