Thu ở nơi này anh ở đâu?
Bỏ người thương cũ để đi mau !
Bởi văn chương ấy tình thêm nặng .....
Vì chữ nghĩa này nghĩ lại sâu
Lúc đó thân thương xanh mái tóc
Ngày sau gặp gỡ bạc phơ đầu
Cuộc đời nếu quả như thương hải
Thì chữ tương phùng lụy chín châu !

Chín châu biết đó là đâu?
Làm sao viết nổi một câu chân tình
Hữu duyên mình lại gặp mình
Trời Âm cách biệt coi hình như xa
Mai này nếu lại gặp ta
Hà Quân lúc ấy còn là Hà Quân ?
Còn không một mối tình thân,
Còn không bóng bẩy những vần thơ xưa ?

Hà Quân anh đã thấm hay chưa ?
Bên ấy trời Âm liệu có mưa
Một chữ tài hoa sao vẫn thiếu
Vài câu thương nhớ kể như thừa
Mong về “Xóm Củi” vui vườn trúc
Ðược tới quê ta đẹp khóm dừa
Nhìn lại con diều bay trước gió
Mâm cơm chỉ có món rau dưa

Rau dưa mình lại với ta
Uống ly nước mát quê nhà giếng thơi
Nỗi niềm viết mãi chưa vơi
Lại nghe dĩ vãng khơi khơi hiện về
Mời nhau rượu rót thơ đề
Nhớ hoài những lúc cận kề cùng say
Rượu nồng này một chén này
Mời người nhắp cạn nhớ ngày chia ly …!

Sài Môn Lý Thu