Feb 05, 2023

Tác giả

Vương Ngọc Minh
Hình ảnh
#1
#2
#3


Vuong Ngoc Minh

 
 

Vương Ngọc Minh, tên thật.

Nguyên quán Hà Tiên.

Sanh quán Sài Gòn.

.. hiện sinh sống ở Mỹ

từ thập niên tám mươi, thế kỷ trước.______________________________________________________________Luu Hy Lac, pseudonym of Vuong Minh, born in 1954 in Ha Tien. He escaped Vietnam by land, came to the US in 1982, and has since lived in San Francisco, California. He is the author of Yen Di (1999). His New Formalist poems appeared mostly in Tap Chi Tho, and recently via the electronic journal Tan Hinh Thuc.

 

 

Tất cả các bài của tác giả Vương Ngọc Minh:

Mưa Gạo - Thơ tân hình thức - Sep 09, 2022
Hai khúc sáu/ tám. tặng anh bùi ngọc tô. - Thơ mới hiện đại VN - Sep 10, 2018
ngày trong phố, / khi tôi ... - Thơ tân hình thức - Sep 06, 2018
tặng cô P. - Thơ tân hình thức - Aug 29, 2018
tặng cô Tạ Thu Thủy. - Thơ tân hình thức - Aug 29, 2018
Thơ tình. - Thơ tân hình thức - Aug 21, 2018
Chữ, nỗi nhớ về. - Thơ tân hình thức - Aug 17, 2018
Ở cửa tây trạm xe điện Mission. - Thơ tân hình thức - Aug 16, 2018
Hiền! - Thơ tân hình thức - Aug 09, 2018
mừng tuổi - Thơ mới hiện đại VN - Aug 08, 2018
cửa thành sầu - Thơ tân hình thức - Aug 06, 2018
Vụ Hè Thu! - Thơ tân hình thức - Aug 01, 2018
Nhớ cơm tấm sườn bì chả ở ngã sáu sài gòn! - Thơ tân hình thức - Jul 25, 2018
đời sống cây - Thơ tân hình thức - Jul 22, 2018
Thứ ba. / nể vợ... - Thơ tân hình thức - Jul 18, 2018
Giang sơn dễ đổi bổn tánh khó dời!/ Về phía nam, / lang thang trên cánh đồng ngôn ngữ* - Thơ tân hình thức - Jul 17, 2018
Thơ! / Sự Lặp Lại - Thơ tân hình thức - Jul 16, 2018
Tốt / bác Bảy./ Việt Kiều. - Thơ tân hình thức - Jul 13, 2018
Mùa Khô. /Giữa khoảng không thực ra lắm điều! - Thơ tân hình thức - Jul 10, 2018
Ngoài đời sống / Đời Xanh Ươm. - Thơ tân hình thức - Jul 08, 2018
Cho mới nhận lại! - Thơ tân hình thức - Jul 06, 2018
Lẩn thẩn sáng chúa nhật. - Thơ tân hình thức - Jul 02, 2018
Có nhân ắt có Quả! - Thơ tân hình thức - Jun 27, 2018
Vô đề! - Thơ tân hình thức - Jun 26, 2018
Rồi, - Thơ tân hình thức - Jun 25, 2018
Ở bảo tàng hiện đại san francisco. - Thơ tân hình thức - Jun 24, 2018
Lòng dạ, - Thơ tân hình thức - Jun 22, 2018
Xế Rồi. - Thơ tân hình thức - Jun 20, 2018
Cách mạng “Màu” 4. 0*! - Thơ tân hình thức - Jun 18, 2018
Ngày Cha. - Thơ tân hình thức - Jun 18, 2018
Thứ sáu 15 tháng 6. - Thơ tân hình thức - Jun 15, 2018
Ca ! - Thơ mới hiện đại VN - Jun 13, 2018
Nhớ Chopin - Thơ tân hình thức - Jun 11, 2018
Mệnh. Vương Ngọc Minh - Thơ mới hiện đại VN - Jun 11, 2018
Ở Đây. Thơ Không Là Vấn Đề - Thơ mới hiện đại VN - Aug 29, 2017
Tưởng Người. - Thơ mới hiện đại VN - Jul 14, 2017
Trí nhớ Của Sóc. - Thơ tân hình thức - Jul 13, 2017
Lonely soul, - Thơ tân hình thức - Jul 11, 2017
- Thơ tân hình thức - Jul 10, 2017
Hết Mùa Cua - Thơ tân hình thức - Jul 10, 2017
Still life, - Thơ tân hình thức - Jul 06, 2017
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Thơ tân hình thức - Jul 04, 2017
ngữ, Tháng bảy, - Thơ tân hình thức - Jul 03, 2017
Cái Nhìn Bên Ngoài. - Thơ tân hình thức - Jun 29, 2017
chạng vạng. - Thơ tân hình thức - Jun 26, 2017
Và Đất Chỉ Như Giấc Mộng. - Thơ tân hình thức - Jun 23, 2017
lại bàn về bát nhã tâm kinh. - Thơ tân hình thức - Jun 19, 2017
Thôi Ra Đứng Bên Lề. - Thơ tân hình thức - Jun 16, 2017
Lắng, - Thơ tân hình thức - Jun 14, 2017
người đàn ông Tháng năm. - Thơ tân hình thức - Jun 12, 2017