May 25, 2018

Tác giả

Vương Ngọc Minh
Hình ảnh
#1
#2
#3


Vuong Ngoc Minh

 
 

Vương Ngọc Minh, tên thật.

Nguyên quán Hà Tiên.

Sanh quán Sài Gòn.

.. hiện sinh sống ở Mỹ

từ thập niên tám mươi, thế kỷ trước.______________________________________________________________Luu Hy Lac, pseudonym of Vuong Minh, born in 1954 in Ha Tien. He escaped Vietnam by land, came to the US in 1982, and has since lived in San Francisco, California. He is the author of Yen Di (1999). His New Formalist poems appeared mostly in Tap Chi Tho, and recently via the electronic journal Tan Hinh Thuc.

 

 

Tất cả các bài của tác giả Vương Ngọc Minh:

Ở Đây. Thơ Không Là Vấn Đề - Thơ mới hiện đại VN - Aug 29, 2017
Tưởng Người. - Thơ mới hiện đại VN - Jul 14, 2017
Trí nhớ Của Sóc. - Thơ tân hình thức - Jul 13, 2017
Lonely soul, - Thơ tân hình thức - Jul 11, 2017
- Thơ tân hình thức - Jul 10, 2017
Hết Mùa Cua - Thơ tân hình thức - Jul 10, 2017
Still life, - Thơ tân hình thức - Jul 06, 2017
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Thơ tân hình thức - Jul 04, 2017
ngữ, Tháng bảy, - Thơ tân hình thức - Jul 03, 2017
Cái Nhìn Bên Ngoài. - Thơ tân hình thức - Jun 29, 2017
Mưa Gạo - Thơ tân hình thức - Jun 28, 2017
chạng vạng. - Thơ tân hình thức - Jun 26, 2017
Và Đất Chỉ Như Giấc Mộng. - Thơ tân hình thức - Jun 23, 2017
lại bàn về bát nhã tâm kinh. - Thơ tân hình thức - Jun 19, 2017
Thôi Ra Đứng Bên Lề. - Thơ tân hình thức - Jun 16, 2017
Lắng, - Thơ tân hình thức - Jun 14, 2017
người đàn ông Tháng năm. - Thơ tân hình thức - Jun 12, 2017
Lâm Thị Bích Phượng - Thơ tân hình thức - Jun 08, 2017
Trong Mùi Hương Man Dại Của Giấc Đêm - Thơ tân hình thức - Jun 07, 2017
Cul-de-sac. - Thơ tân hình thức - Jun 06, 2017
phía dưới đêm. lục dục. - Thơ tân hình thức - Jun 02, 2017
Sáng Thấy Tàn Tro Bay - Thơ tân hình thức - Jun 01, 2017
Đơn Cử, - Thơ tân hình thức - May 30, 2017
Trần Ai. - Thơ tân hình thức - May 30, 2017
Hư Vô. - Thơ tân hình thức - May 26, 2017
Quê bên kia. Em đang đâu? - Thơ tân hình thức - May 23, 2017
Em - Thơ tân hình thức - May 22, 2017
Chi tiết về khoảng 3 giờ sáng với cặp song lang! - Thơ tân hình thức - May 19, 2017
mẫu hệ. - Thơ tân hình thức - May 18, 2017
hư không em đổ xuống mái đầu bạc - Thơ tân hình thức - May 10, 2017
Em Yêu Đừng Băng Qua Sông/Một Ngày Thứ Bảy Tháng Năm - Thơ tân hình thức - May 08, 2017
Ôi ! - Thơ mới hiện đại VN - May 01, 2017
Đấy - Sắc / Bóng - Thơ tân hình thức - May 01, 2017
Kí Ức Tháng Tư - Thơ mới hiện đại VN - Apr 30, 2017
Bài Vọng Cổ Hoài Lang - Thơ tân hình thức - Apr 28, 2017
Với Tình Cảm. Chuyện Nhỏ. - Thơ tân hình thức - Apr 18, 2017
anh biết, em yêu dấu* - Thơ tân hình thức - Apr 13, 2017
Buổi Đang Xuân, - Thơ mới hiện đại VN - Apr 09, 2017
Đặng Xuân- Khu. - Thơ mới hiện đại VN - Apr 05, 2017
Trưa Ở Bảo Tàng Nghe Đôi Chim Gù. - Thơ tân hình thức - Apr 03, 2017
Mầm Đạn - Thơ mới hiện đại VN - Mar 31, 2017
Với Không Ý Gì Trong Đầu - Thơ tân hình thức - Mar 31, 2017
Mãn tang chồng chị chưa tái giá. - Thơ mới hiện đại VN - Mar 29, 2017
Kí Ức Bình Dương - Thơ tân hình thức - Mar 29, 2017
Thơ Sáu/ Tám. - Thơ mới hiện đại VN - Mar 27, 2017
Tình Yêu Việt Tộc. - Thơ tân hình thức - Mar 24, 2017
Gửi Các Cái Đã Xong Trong Quan Tài. - Thơ tân hình thức - Mar 22, 2017
Đứng ngó nắng Lúc ngã Về Chiều. - Thơ tân hình thức - Mar 21, 2017
Đêm . Kể - Thì Những Tình Huống. - Thơ tân hình thức - Mar 18, 2017
Sáng Nay Bích Ngọc! - Tùy bút - Bút ký - Mar 16, 2017