Lưu Hiểu Ba, 1955- 2017.Khôi nguyên Hòa Bình 2010.         

Tưởng Người.
 
..
giọng nói từ âm phủ nhẹ như thóc rơi
cứ se sẽ bên tai bứt ra không rời
bảo tôi “hãy lắng nghe câu chuyện kể lại
về cái chết mọi người phải chịu ở với

cái chết lưu hiểu ba không chút gì mới
một con cọp núi đơn độc chẳng mánh lới
giữa bầy lang sói đê tiện chực cấu xé
sự sống buộc cửa tử là vô phương cởi

cái chết nhân vật công chúng đừng lắm lời
chúng ta đau còn vô số kẻ phơi phới
chúng rửa tay và ném cái nhìn khinh miệt
lên chính cái chết của chúng ta sắp tới..”
..
bài này chín chữ mỗi câu thừa hai chữ
một cách dồn đuổi cái chết chả bỉ thử
mỗi người đeo riêng một phần số mang theo
biết rõ chỗ đứng mới can qua cuộc lữ.

..
vương ngọc minh