Nov 27, 2022

Thơ tân hình thức

Thứ sáu 15 tháng 6.
Vương Ngọc Minh * đăng lúc 10:13:22 PM, Jun 15, 2018 * Số lần xem: 824
Hình ảnh
#1

                             

                        


Thứ sáu 15 tháng 6.

đời sống người việt
nam, tính từ hồ
chí minh thiết lập
nên chính quyền cộng

sản, xem ra, chả
ngày nào được yên
ổn làm, ăn, nó
xáo trộn, tất bật,

lúc có chiến tranh,
đã đành, thanh bình,
thống nhất, rồi, vẫn
rõ ràng, chả ngày

nào được yên ổn
làm, ăn, cứ hết
xáo trộn này đến
tất bật khác, một

cách hết sức bài
bản, gần thấy nhất
là các cuộc biểu
tình, xuống đường tuần

hành phản đối dự
luật đặc khu 9
9 năm, an ninh
mạng, mới đây thôi,

thì các tờ rơi
thông tri "một số
nội dung liên quan
đến dự thảo luật

đơn vị hành chính.."
được tung ra, và
quả thực, chuyện làm
cho đời sống mỗi

người việt nam, ngày
nào cũng xáo trộn,
tất bật, nó là
nghề, là một thứ

ba đầu sáu tay,
bài bản, lão luyện,
cùng với đám âm
binh thời nào, lúc

nào, cũng có sẵn,
dám cá, chả ai
tài ba, mưu ma,
chước quỉ bằng, đừng

có nó hơn hẳn
việt cộng, và, có
lẽ, chỉ với xáo
trộn, tất bật, cả

lên, như thế, chính
quyền cộng sản việt
nam mới tồn tại
nổi, chứ phẵng lặng,

yên ổn, chúng chả
có cửa, dẫu cho
ba đầu sáu tay!
..
vương ngọc minh.
nguồn ảnh, facebook Kevin Vo.

 

                       

 


 

   

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.