Nov 30, 2023

Thơ mới hiện đại VN

Ca !
Vương Ngọc Minh * đăng lúc 09:45:19 PM, Jun 13, 2018 * Số lần xem: 932
Hình ảnh
#1
#2

 


  

 


Ca !

tối rồi lục đục như ma
chốc chốc ngó nồi cơm ra thân cò
em đi bữa đứng gọi đò
còn nghe đồng vọng tiếng hò ai rơi

bây chừ chữ chưa sắp lời
vẫn ở dưới da không rời nửa li
cơm/ cá hiện cực dị kì
và tôi hệt núi nằm tì hư không

duỗi hai chân đo ngang sông
khoảng cách từ cố xứ trông khuất tầm
ngồi chống tay khấn lâm râm
từng chữ khấn rớt (giập) bầm hết trơn

và giờ biển hận non hờn
hơn nửa đời rồi vẫn cơn cớ này
cơn cớ một bữa sum vầy
cỡi áo vắt vai biện bày riêng/ chung

thơ thực tế cực mông lung...
..

vương ngọc minh.


 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.