Nov 29, 2023

Thơ tân hình thức

Ngày Cha.
Vương Ngọc Minh * đăng lúc 11:20:53 AM, Jun 18, 2018 * Số lần xem: 1211
Hình ảnh
#1

 

 

                             

                        Ngày Cha.
(Sau Vietnam War.)
.. gửi trầm phục khắc.

trên một mặt nào miếng
napkin em chưa chùi
mép thì cho xin tôi
muốn viết xuống ý nghĩ

hiện giờ con đường đà
vắt ngang miếng phó- mát
ở giữa đám mây này
qua đám mây khác là

mây mù trên một mặt
nào miếng napkin em
chưa chùi mép người mỹ
có một số người họ

nghĩ đàn bà việt nam
như miếng phó- mát kẹp
giữa hai lát bánh mì
mỏng và tôi đang liên

tưởng đến cuộc chiến tranh
vừa qua nó xảy diễn
ở giữa đám mây này
qua đám mây khác và

rốt cuộc chỉ tuyền mây
mù giống như khi người
đàn bà việt nào đấy
đã để cho một số

người mỹ nghĩ rằng họ
chỉ như miếng phó- mát
để kẹp giữa hai lát
bánh mì mỏng tất nhiên

người đàn bà đấy không
hẳn là em lá ngọc
cành vàng của tôi lúc
ngắm về nỗi nhớ nhà

(không bao giờ em viết
ra chính xác các ý
tứ/ do đó nghĩ đến
các con đường đâm ngang

nỗi nhớ nhà tôi lại
phải liên tưởng đến nguyên
nhân của cuộc chiến tranh
vừa qua ôi nó đã

xảy diễn ở giữa hết
đám con buôn này tới
đám con buôn khác chúng
còn kéo cả những đớn

đau tang thương ngang hết
đám mây kia qua qua
đám mây nọ rốt cuộc
tuyền đám đám mây mù

lủ khủ!) trôi trên bầu
vú gái trinh đang hớ
nhấp nhô tại sao tôi
luôn ngửi thấy mùi khói

khét dưới gốc chân lông
đàn bà việt từng chòm
lông thẳng đuột màu đen
tuyền mùa nắng vùng nhiệt

đới nóng rát đổ mồ
hôi hột đàn sò lông
hiện nằm phơi chờ cơn
sóng tràn bờ có một

số người mỹ lại đắm
chìm suy tưởng trong miếng
phó- mát kẹp giữa hai
lát bánh mì mỏng và

đàn bà việt đang tắm!
..
vương ngọc minh.

                         

   

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.