Lòng dạ,


làm thơ- giả
được ví như công việc
thì với tôi
đấy công việc phức tạp

lúc nghiêm túc
chả cách gì làm được thơ
lúc cà lơ phất phơ
chả o bế ai
lại làm được thơ

"chữ tôi về sau mất/ còn
cất trong tâm em thì tròn lời ru
đèn sài gòn ngọn tỏ, lu
nhớ bảo trọng bằng cách thu bóng mình

ở đây còn biết linh tinh
còn sống còn mãi miết tình gieo neo
còn con trăng treo đỉnh đèo
còn phường tuồng còn khuấy bèo sang ao

mỗi ngày đắp lên mỗi màu
gương mặt giờ miếng giẻ nhàu nhĩ, ôi
đau từ trông đứng trông ngồi
cuộc đất sạt cách chi bồi đắp, em.."

làm ba đoạn trên
theo thể sáu/ tám (câu trên sáu
câu dưới tám chữ!)
với điều kiện của thể thơ
như thế- khoan hãy bàn- có thơ
hay không có thơ?

ở xứ (sở) mỹ
còn son trẻ/ người ta hở chút
nâng niu các cơ chế
làm chính khách
ai cũng bằng mọi cách chiếm
cho được sự ủng hộ của dân chúng

nhưng
từ Trump đắc cử
hai đảng lớn tại hạ viện lẫn thượng viện
ưa choảng nhau
một cách kịch liệt
các cơ chế hầu như cho thả nổi

chuyện bất bình đẳng
tự nhiên
của khối đông đảo dân chúng
bị chia rẽ
người ta còn rất ít khả năng làm việc tốt
trump luôn làm trò hề ngu xuẩn

trở lại- đấy
chỉ như điều dẫn dụ
về công việc làm thơ
hễ nghiêm túc thiên hạ xảo quyệt
xử dụng xảo ngữ
thành
chính họ đã giết thơ chứ chả ai khác

hiện tại tôi rất cà lơ
phất phơ
cái đầu trống/ rỗng
tất cả năng lực đều dồn cả vào
các cái
đang tùy thuộc- tỉ như: cái bàn

cái ghế- và
đạo đức học

hương đời em gieo
sáng nay
quanh chỗ ngồi
dưới chân ngày đươm bông
tập tầm vông em lấy chồng..

..
vương ngọc minh.