Sep 23, 2023

Thơ tân hình thức

Cách mạng “Màu” 4. 0*!
Vương Ngọc Minh * đăng lúc 01:38:43 PM, Jun 18, 2018 * Số lần xem: 894
Hình ảnh
#1

 

 

 

                         Cách mạng “Màu” 4. 0*! 

  

có ý (!) rồi nhưng không có chữ
hòng diễn đạt cái ý có được
thành một bài thơ tôi phải một
lúc làm hai chuyện thứ nhất tìm

chữ thứ hai canh bắt thơ để
giải quyết chuyện tìm chữ (chuyện thứ
nhất) phải cực tỉnh táo tôi đi
vào nhà thổ (nghị trường quốc hội

việt nam!) hạ mình xuống tới mức
thấp nhất mà tôi có thể hạ
được van các đĩ điếm (các đại
biểu quốc hội!) thương xót tôi hãy

thương xót một kẻ đang khứng chịu
tai ách khốn nạn (do nguyễn phú
trọng cùng bè lũ của nó gây
ra!) và việc thương xót đấy các

đĩ điếm (đại biểu quốc hội!) không
phải hấp tấp vội vàng do cuộc
đời (thời cuộc!) giờ đây đã có
luật an ninh mạng (nguyễn phú trọng

lật bài ngửa ra cho mọi người
thấy làm luật là nhằm để bảo
vệ chế độ của nó chứ bảo
vệ gì cái đám dân chúng cử

tri chúng mày!) đấy rõ ràng mặt
tàn nhẫn khốc liệt của thời cuộc
tôi van các đĩ điếm (các đại
biểu quốc hội!) đừng làm mình làm

mẩy mở rộng lòng thương xót lấy
tôi hãy nói tôi biết khuôn mặt
nguyễn phú trọng có phải khuôn mặt
phường tuồng song song tôi giải quyết

chuyện canh bắt thơ (chuyện thứ hai)
trước tiên tôi thấy tính cách thơ
luôn không hề báo trước (bất kì
gì!) và thơ có xẹt ngang hay

không? xẹt sớm hay muộn khi đấy
vào buổi trưa buổi chiều buổi sáng
đều hoàn toàn tùy thuộc vào việc
bận rộn của gió lúc thổi giạt

những sợi tóc của tôi (yah không
biết có phải vì thế tính khí
thơ khá thất thường!) phải cực nghiêm
túc xem các “clip” dân chúng cử

tri chất vấn đại biểu quốc hội
việt nam “những ai những ai đã
ấn nút thông qua bộ luật an
ninh mạng!” thú thiệt tôi thấy dân

chúng cử tri ở ta khá giống
những người mắc chứng thiểu năng trí
tuệ!) quả đáng thương làm tôi đâm
thương luôn cho đất nước xã hội

việt nam!) nên cuối cùng tôi đưa
ra quyết định: thôi chả phải làm
gì cả chỉ việc ngồi canh xem
nguyễn phú trọng chỉ đạo bè lũ
của nó thi hành luật an ninh

mạng, thế thôi!
..

vương ngọc minh.
*lời của nguyễn phú trọng.

..

khuôn mặt phường tuồng (2010.)
acrylic mix giấy cắt dán trên bố.


                                     

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.