Sep 24, 2023

Thơ mới hiện đại VN

Mệnh. Vương Ngọc Minh
Vương Ngọc Minh * đăng lúc 03:52:43 PM, Jun 11, 2018 * Số lần xem: 1036
Hình ảnh
#1
#2

  

 


 

 


                       

 
         đầu hoa kẽ lá rầu rầu
         ngủ thôi đừng trở giấc sầu sẽ yên
         ngày tôi về ngồi dưới hiên
         cơ cầu em nói ra phiền muộn rơi..

         Vương Ngọc Minh
              Mệnh.

      nửa đêm dậy tìm lương duyên
         nhát chém trên mặt chưa liền thịt da
         thời gian mỗi khắc mỗi qua
         ngó cảnh đời còn ta bà nổi trôi
         đợi vẫn chưa thấy đất bồi

         non sông hai bờ lở rồi
         thuyền chìm nước còn đãi bôi đêm ngày
         cầm lương duyên lên cháy tay
         nhả hột cơm thấy vàng phai rụng đầy
         nỗi riêng tôi buồn tợ mây
           ..
         vương ngọc minh.

         
            
 

 


 

      

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.