Apr 23, 2024

Tác giả

Nguyễn Bá Trạc
Hình ảnh
#1
#2

Trac Nguyễn
Lucastrac@yahoo.com

Nguyễn Bá Trạc

sinh năm 1943 tại Huế
tốt nghiệp Quốc Gia Hành Chánh
du học Hoa Kỳ năm 1974
hiện định cư tại Hoa Kỳ

Tác phẩm đã xuất bản: Ngọn Cỏ Bồng,
Chuyện Một Người Di Cư Nhức Ðầu Vừa Phải,
Nước Mắt Trước Cơn Mưa
  (dịch từ nguyên tác Tears Before the Rain,
của Larry Engelmann).


 

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Bá Trạc:

ĐỌC: Hôm Nay Tôi Làm Bài Thơ Này Tự Do - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 04, 2024
Thơ Ông Thầy - Thanh Thanh dich - Thơ dịch - Jun 09, 2023
Quyển Sách Mà Tôi Thích Nhất - Truyện ngắn - Mar 23, 2023
Anh Thăng Long Văn Sĩ, - Tùy bút - Bút ký - Mar 23, 2023
Mung Sai Mon Chu Nhan Ngay Tinh Yeu - Thơ mới hiện đại VN - Feb 14, 2023
Tu là cõi phúc - The Little Monk - YouTube - Sep 09, 2022
Chuyện Tây Tàu / Thơ Vần Ương / Thơ Chữ Ơ - Thơ mới hiện đại VN - Sep 09, 2022
Nước Mắt Trước Cơn Mưa Hậu Từ - Tiểu luận - Tạp bút - Sep 08, 2022
Chuyện của một người di cư nhức đầu vừa phải (II) - Tùy bút - Bút ký - Sep 08, 2022
Tháng Bảy Mưa Buồn - Thơ mới hiện đại VN - Aug 21, 2020
Hoa Dủ Dẻ Tùy Bút Nguyễn Bá Trạc - Tùy bút - Bút ký - Aug 19, 2020
Cúm Gà Ở SanTa Clara, California - Thơ mới hiện đại VN - May 07, 2020
Dịch Đại thời Đại Dịch - Tiểu luận - Tạp bút - Apr 23, 2020
Chuyện Cái Cầu Tiêu Ở Vùng Quê Phần Lan - Tùy bút - Bút ký - Aug 08, 2018
Chim Metso - Tùy bút - Bút ký - May 08, 2018
Chúng Mình Vẫn Bước - Thơ mới hiện đại VN - Mar 12, 2018
Khai Bút Đầu Năm - Thơ mới hiện đại VN - Feb 17, 2018
Nói Chuyện Tây / Anh Ở Đâu? - Thơ mới hiện đại VN - Feb 13, 2018
Thơ Ông Thầy (Cũng có khi thầy chỉ có thơ) - Thơ mới hiện đại VN - Feb 12, 2018
Người Việt Anh Hùng - Tin tức - Aug 26, 2017
Thăm vườn nhà Huệ Thu & Bùi Ngọc Tô - YouTube - Aug 18, 2017
30 Tháng Tư bảy Lăm - YouTube - Apr 27, 2017
Email từ Phần Lan: Chàng như mây mùa thu - Tùy bút - Bút ký - Apr 14, 2017
Ông Khó Tính - Tùy bút - Bút ký - Mar 05, 2017
Bến sông xanh / Rừng Thiên Nga - Thơ mới hiện đại VN - Mar 04, 2017
Chuyện Một Người Di Cư Nhức Đầu Vừa Phải (I) - Tùy bút - Bút ký - Feb 28, 2017
Làm Ngơ / Thơ Đứng Xoa Râu - Thơ mới hiện đại VN - Feb 27, 2017
Hoa Cỏ - Tùy bút - Bút ký - Feb 27, 2017
NƯỚC MẮT TRƯỚC CƠN MƯA, “Chúng ta đã lầm lẫn, lầm lẫn khủng khiếp” - Tùy bút - Bút ký - Feb 27, 2017
Quê Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - Feb 27, 2017
Con Ngựa Trắng - Tùy bút - Bút ký - Feb 26, 2017
Chị Lại Lên Đường - Thơ mới hiện đại VN - Feb 24, 2017
Nghe Tin Ông Võ Phiến Qua Đời - Tùy bút - Bút ký - Feb 23, 2017
Đêm Mưa Ở Bangkok - Thơ mới hiện đại VN - Feb 23, 2017
Như Lục Bình Trôi - YouTube - Feb 23, 2017
Thư gửi người bạn thơ - Tùy bút - Bút ký - Feb 23, 2017
Sương In Mặt Tuyết Pha Thân - Tùy bút - Bút ký - Feb 23, 2017
Mùa Xuân, Thư Bắc Gửi Nam - Tùy bút - Bút ký - Feb 23, 2017
Hoang Mang Nhớ Nhung Hy Vọng - Thơ mới hiện đại VN - Feb 23, 2017
Đầu Năm Dậu Xem Gà Nhà Ông Tô và Huệthu - Giải trí cuối tuần - Feb 19, 2017
Ở cuối trời xa thấy lá vàng... - YouTube - Feb 18, 2017
Vĩnh Biệt Vũ Huy Quang photo lễ Cầu Siêu - Tin tức - Feb 18, 2017
Ảm Thực VN Tại Mỹ - Văn hóa ẩm thực - Feb 10, 2017
San Jose vinh danh chị hoạ Sĩ Trương Thị Thịnh - Tin tức - Feb 08, 2017
Thư Dương Gửi Âm : - Tùy bút - Bút ký - Feb 08, 2017
Tháng Hai Năm Nay Sẽ Không Lập Lại Trong Cuộc Đời Chúng Ta - Tin tức - Feb 07, 2017
Bạn Bè Mất Dậy - Tùy bút - Bút ký - Feb 07, 2017
Thân Bằng - Thơ mới hiện đại VN - Feb 05, 2017
Tuỳ Bút Đường Xa Xứ Lạ - Tùy bút - Bút ký - Feb 05, 2017
Thức Dậy Đi Quang, Thức Dậy Đi Diệu Phong - Tùy bút - Bút ký - Feb 05, 2017