Mar 22, 2023

Thơ dịch

Thơ Ông Thầy/The Monk's Poetry
Thanh Thanh * đăng lúc 12:29:22 PM, Oct 28, 2022 * Số lần xem: 137
Hình ảnh
#1

 


  

 

 
Thơ Ông Thầy

Chiêng ở đâu rồi Trống ở đây
Từ phương xa lắm đến phương này
chẳng nghe chiêng trống gây huyên náo
chỉ thấy ông thầy dưới gốc cây
 
Mấy hổm rày ẻm nghĩ anh khùng
lải nhãi vu vơ những chuyện lòng
Em ơi đích thực vần thơ đó
là đoá hoa hồng anh biếu không
 
Anh tặng cho em một nụ cười
chẳng cần hé miệng hở làn môi
đăm chiêu đôi mắt ngồi suy nghĩ
nhạc của thơ ni chẳng có lời
 
Tiếng mõ đi cùng với tiếng chuông
lưng trời ngào ngạt tỏa hương thơm
trời đêm sáng rực ngôi sao sáng
rải ánh an bình tứ đại dương
 
Nam Mô ông Phật ở trong tôi
Cùng ông Thiên Chúa ở trên trời
Hôm nay mọi sự bình yên lắm
vì cả nhân gian đã mỉm cười
 
            NGUYỄN BÁ TRẠC
 
    
  The Monk’s Poetry

Where is the gong? The drum is here!
From some very far region to this sphere,
Unheard is gong & drum’s donnybrook whoopee,
Only a monk is seen at the foot of the tree.
 
These few days she’s thought me to be cracked
Jawing aimlessly under certain inner impact.
Oh, no! my dear, that very rhyme of glee
Is a rose I’ve adoringly offered you for free.
 
I heartily bestow on you a very fond smile
Without an opened-mouth or moved-lips’ style.
Eyes closed, I sit musing for imagination to grow;
Thus there are no lyrics in this musical solo.
 
The moktak sounds accompany the bell sounds;
Perfumes pervade the firmament without bounds;
The bright star shining lustrously the night sky
Disperses peaceful light all over far and high.
 
Namo the benevolent Buddha within my heart,
And the God reigning in paradise smart;
Today everything on earth seems so mild,
Because the whole world has just smiled.
 
Translation by Thanh-Thanh
Thanh-Thanh.com 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.