Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Thơ Ông Thầy
(Cũng có khi thầy chỉ có thơ)


Chiêng ở đâu rồi
Trống ở đây
Từ phương xa lắm
đến phương này
chẳng nghe chiếng trống
gây huyên náo
chỉ thấy ông thầy
dưới gốc cây
Mấy hổm rày
ẻm nghĩ anh khùng
lải nhãi vu vơ
những chuyện lòng
Em ơi đích thực
vần thơ đó
là đoá hoa hồng
anh biếu không
Anh tặng cho em
một nụ cười
chẳng cần hé miệng
hở làn môi
đăm chiêu đôi mắt
ngồi suy nghĩ
nhạc của thơ ni
chẳng có lời
Tiếng mõ đi cùng
với tiếng chuông
lưng trời ngào ngạt
tỏa hương thơm
trời đêm sáng rực
ngôi sao sáng
rải ánh an bình
tứ đại dương
Nam Mô ông Phật ở trong tôi
Cùng ông Thiên Chúa ở trên trời
Hôm nay mọi sự bình yên lắm
vì cả nhân gian đã mỉm cười

SJ 8/2/18
NBT