Jun 01, 2020

Tin tức

Vĩnh Biệt Vũ Huy Quang photo lễ Cầu Siêu
Nguyễn Bá Trạc * đăng lúc 07:21:59 PM, Feb 18, 2017 * Số lần xem: 570
Hình ảnh
#1
 
Inline image
Inline image
Inline image
Inline image
Inline image

Inline image

Inline image

Inline image
Inline image
Inline image
Inline image

Inline image

Inline image

Inline image
Inline image
Inline image
 
Inline image

Inline image

Inline image

Inline image

Inline image
Inline image

Inline image


Inline image
Inline image


Inline image

Inline image


Inline image
 

 
VĨNH BIỆT VŨ HUY QUANG
Liên Hoa Buddhist temple, Garden Grove - Feb 11, 2017 - Chùa Liên Hoa, Garden Grove (South California) ngày 11/2/2017 nhằm Tết Nguyên Tiêu năm Đinh Dậu: Vĩnh Biệt Thăng Long Văn Sĩ.
Inline imageInline image 
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.