Oct 19, 2021

Đường thi Việt Nam

Đi Mô Đem Huế Đi Cùng
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 01:55:39 PM, Sep 29, 2020 * Số lần xem: 374
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

         

Đi Mô Đem Huế Đi Cùng
 
Làm cách nào quên được cố hương
Bao nhiêu nỗi nhớ bấy niềm thương
Bài ca Lưu Thủy còn lưu luyến
Khúc hát Chầu Văn mãi vấn vương
Gió lộng Dã Viên chiều nhạt nắng
Thuyền qua Vỹ Dạ sáng mờ sương
Cung đình bí tích rêu phong phủ
Thành Nội thân thương mấy nẻo đường.

Ha Thái
2017

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.