Oct 19, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Huyền Tích Gio Linh
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 02:26:55 PM, Mar 10, 2021 * Số lần xem: 246
Hình ảnh
#1

 


  

     

             Huyền Tích Gio Linh

(Tặng thân hữu Gio Linh Quảng Trị nhân ngày hội ngộ)

 

 

Gặp nhau đây kể chuyện Gio Linh

vùng đất thiêng lưu truyền bao thế hệ

từ trước thời Chúa Tiên dựng đế

Gio Linh là tiền trạm cuộc di Nam.

 

 

Đất cổ thiêng liêng rừng núi bạt ngàn

đời trước đời sau nối nhau gầy dựng

tiếng đồn Cồn Tiên lẫy lừng linh hiển

truyền khẩu nhân gian nhiều chuyện diệu kỳ

 

 

Khe Hảo Sơn trong suốt chi ly

nước bốn mùa mắt trần nhìn tận đáy

giữa thiên nhiên phép nhiệm mầu đã thấy

dòng mãi trong uốn chảy mọi đường.

 

 

Đỉnh bàn cờ Thạch Thượng trong sương

những đêm khuya so tài người tiên giới

tích truyền tài nhân ngăn sông sơ khởi
một mình ông Phục Cái một bàn chân

 

 

Lật núi nghiêng bằng nhát cuốc thần

người Khổng Lồ vô cùng khỏe mạnh

tre Tám Trượng bắc qua Hói Cụ để

nối liền cầu Bến Tắt tới Trùng An.

 

 

Người Gio Linh nay ly hương tứ tán

gặp gỡ nhau ôn chuyện quê nhà

kể tích xưa qua chén rượu tách trà

để hoài niệm vùng đất thiêng lịch sử

 

 

Ghi gọn mấy vần về Gio Linh tài nào nói đủ

như gió Lào xuyên Lao Bảo tạt miền xuôi
Mai Lĩnh, Hiếu Giang thương nhớ bùi ngùi

giang sơn ấy trong trái tim người Quảng Trị.

 

 

 

Hạ Thái
8/2018

 

 


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.