Mar 24, 2019

Đường thi Việt Nam

Vinh Danh Ngũ Tướng VNCH
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 02:49:58 AM, Apr 18, 2018 * Số lần xem: 621
Hình ảnh
#1

 


 

                   

 

 


    Vinh Danh Ngũ Tướng VNCH

 

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường &Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

 

[1]

Vinh Danh Ngũ Tướng
Việt Nam Cộng Hòa
VỊ QUỐC VONG THÂN

Anh hùng bảo vệ nước cùng non
Vị quốc thây tan tiếng vẫn còn
Vỹ, Phú hy sinh đầy nghĩa khí
Nam, Hưng tự trọng tỏ lòng son
Hai cùng chiến hữu nêu gương sáng
Xác gửi quê hương trả nợ tròn
Năm tướng lưu đời danh bất diệt
Sử xanh ghi chép mãi vinh tôn.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường

[2]

Vinh Danh Ngũ Tướng:
Nam, Hưng, Vỹ, Phú, Hai
VỊ QUỐC VONG THÂN

Đã vẹn tiết trung với nước non
Ngàn sau danh ấy lẫy lừng còn
Nêu gương nghĩa khí dòng anh dũng
Lưu sử oai hùng máu sắt son
Nên quyết hủy mình không chịu nhục
Thà rằng tuẩn tiết nợ chưa tròn
Sáng ngời cốt cách người quân tử
Hậu thế ngàn đời mãi vọng tôn.

Hạ Thái  Trần Quốc Phiệt

 

(*): Ngũ Vị Tướng: (từ trái qua phải)

Chuẩn Tướng Trần Văn Hai; Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ; Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam; Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng; Thiếu Tướng Phạm Văn Phú.

Bên trái: Trung Tá Nguyễn Văn Long

Bên phải: Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn.

 


 
               See the source image             

 

 

 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
VINH DANH NGŨ TƯỚNG
VINH DANH NGŨ TƯỚNG

Gương anh hùng ấy tạc đầu non
Vạn kiếp ngàn thu mãi vẫn còn
Người sống cho dân cần khắc cốt
Bậc yêu đất nước phải tô son
Để rồi hậu duệ tinh thần vững
Quang phục quê hương trách nhiệm tròn
Khỏi hổ giống nòi dân tộc Việt
Năm châu bốn biển sẽ suy tôn.
Thái Huy