Oct 19, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Cảm Đề khi đọc Ðầu Non Mây Trắng của Huệthu
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 11:04:10 PM, Aug 19, 2020 * Số lần xem: 701
Hình ảnh
#1

          * đăng lúc 10:02:19 AM, Aug 09, 2018 * Số lần xem: 303  

                        
             

                                                                            


                           Cảm Đề khi đọc 
Ðầu Non Mây Trắng
                                  của Huệthu


                    
                    Sáng ra mở cổng Sài Môn
                    Đọc thiên lục bát cất hồn bay cao
                    "Đầu Non Mây Trắng" dạt dào
                    Từng câu theo giọt lệ trào từng câu.

                    "Thấy mình như ở đời sau
                    Hồn bay lãng vãng chỗ nào hư vô"
                    Người đi vào cõi bụi mờ
                    Và người ngồi lại thẩn thờ đầu non
                    Thấm thía thay! thấm thía buồn!


                    Hạ Thái
                
              
  Mây Vẫn Còn Bay - Đường thi Việt Nam                   

                
              

 

    

 
 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.