Aug 19, 2022

Cổ thi Việt Nam

Mời Uống Rượu Tại Lầu Nghĩa Duy
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 11:55:38 AM, Jul 17, 2020 * Số lần xem: 625
Hình ảnh
#1

 

Mời Uống Rượu Tại Lầu Nghĩa Duy / Tại Hương Cảng Họa Nguyên Vận Gởi Đặng Hoàng Trung.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Trích trong bộ Tiên Sơn Thi Tập của Hiệp Biện Đại Học Sĩ Trần Đình Túc sáng tác trong thời gian lưu sứ giao thương ở Hương Cảng (Hồng Kông).


義維楼再酌邀飲    NGHĨA DUY LÂU TÁI CHƯỚC YÊU ẨM

義維高興又重來      Nghĩa Duy cao hứng hựu trùng lai
同伴登臨亦快哉      Đồng bạn đăng lâm diệc khoái tai
帆影悠悠樓下澳      Phàm ảnh du du lâu hạ úc 
人声細細岸邊臺      Nhân thanh tế tế ngạn biên đài
座豐俗客清雙眼      Tọa phong tục khách thanh song nhãn
飲有香醪固百賅      Ẩm hữu hương lao cố bách cai
席上長髯并白髮      Tịch thượng trường nhiêm tinh bạch phát
酣餘談笑暢襟懷      Hàm dư đàm tiếu sướng khâm hoài
陳廷粛                     Phiên bản:
Trần Đình Túc         Linh Đàn

 

Dịch nghĩa :  Trần Đại Vinh, Nguyễn Hữu Kiểm
 
MỜI UỐNG RƯỢU TẠI LẦU NGHĨA DUY
 
1-    Cao hứng được gặp lại lầu Nghĩa Duy
2-    Cùng bạn bước lên cũng khoan khoái thay
3-    Bóng những cánh buồm thấp thoáng ở vũng biển dưới lầu
4-    Tiếng người nho nhỏ trên đài bên kia bờ
5-    Trong tòa không có tục khách, trong veo đôi mắt
6-    Uống thì có rượu nồng thơm, đủ cả trăm loại
7-    Trong tiệc chỉ có người râu dài và tóc bạc
8-    Trong lúc ngà ngà, nói cười trò chuyện, khoái cả tấm lòng

Dịễn thơ:   

 

MỜI UỐNG RƯỢU TẠI LẦU NGHĨA DUY

 (thoát dịch)

Cao hứng Nghĩa Duy đến dự chơi
Gặp nhau hoan hỷ cụng ly mời
Bên lầu thấp thoáng buồm căng lướt
Dưới gác lan man tiếng nói cười
Tình tự mỹ nhân lườm ánh mắt
Trang nghiêm chủ khách giữ lằn môi
Ung dung tay vuốt chòm râu bạc
Một cảnh phong lưu thật tuyệt vời.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Jan/2016
在香港時復寄鄧黄中原韻    TẠI HƯƠNG CẢNG THỜI PHỤC KÝ
                                            ĐẶNG HOÀNG TRUNG NGUYÊN VẬN

往來随化恰如輪      Vãng lai tùy hóa kháp như luân
夏月星槎到港濱      Hạ nguyệt tinh sà đáo cảng tân
風物都歸新眼界      Phong vật đô quy tân nhãn giới
雨晴猶似故園春      Vũ tình do tự cố viên xuân
江湖乆旅憐同病      Giang hồ cửu lữ liên đồng bệnh
筆底傳言苦對人      Bút để truyền ngôn khổ đối nhân
囬首滄茫千萬頃      Hồi thủ thương mang thiên vạn khoảnh
只憑忠信也知津      Chỉ bằng trung tín dã tri tân
陳廷粛                    Phiên bản:
Trần Đình Túc        Linh Đàn

Dịch nghĩa:    Trần Đại Vinh, Nguyễn Hữu Kiểm

 Ở TẠI HƯƠNG CẢNG, HỌA NGUYÊN VẬN GỞI ĐẶNG HOÀNG TRUNG

Đến đi tùy sự thay đổi vừa đúng một vòng
Tháng hè bè sứ đã đến bến cảng
Phong cảnh đều thu vào tầm mắt mới mẻ
Mưa hay tạnh, vẫn giống như mùa xuân ở quê hương
Làm khách lâu nơi giang hồ, thương người đồng bệnh
Cây bút ghi lời nói để ứng đối với người
Quay nhìn lại xanh xao mờ mịt muôn khoảnh
Chỉ nghiêng về trung tín mới biết được bến bờ

 
 
Dịễn thơ :
   
Ở TẠI HƯƠNG CẢNG, HỌA NGUYÊN VẬN GỞI  ĐẶNG HOÀNG TRUNG
(thoát dịch)

Vào ra tùy việc khớp liền vòng
Bè sứ tháng hè cập bến sông
Cảnh vật chan hòa vầng mắt biếc
Quê hương hồi tưởng ánh xuân hồng
Giang hồ khách địa thương đồng điệu
Bút pháp văn từ hiểu thoáng thông
Hồi tưởng xa xăm ngàn vạn dặm!
Duy còn trung tín khắc trong lòng.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
10/2013


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.