Dec 08, 2021

Thơ dịch

Trầm Tư Mạn Thành/Thuật Hoài Trình Tri Kỷ
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 11:02:19 AM, Jun 19, 2021 * Số lần xem: 539
Hình ảnh
#1

 


  

 

 


Trầm Tư Mạn Thành

關頭夢覺尚糢糊   Quan đầu mộng giác thượng mô hồ

獨坐沉思一病夫   Độc tọa trầm tư nhất bệnh phu

 

生化化生憑大造   Sanh hóa hóa sanh bằng đại tạo 

色空空色證浮屠   Sắc không không sắc chứng phù đồ

三朝耆蕙名徒有   Tam  triều kỳ huệ danh đồ hữu

五爵恩弥深竟無   Ngữ tước ân di  thực cánh vô

身世随機同傀儡   Thân thế tùy cơ đồng quỷ lỗi

幾回踊躍助人娛   Kỷ hồi  dõng dược trợ nhân ngu.

陳廷肅                   Phiên bản: Linh Đàn
Trần Đình Túc

 

Dịễn nghĩa:  Trần Đại Vinh, Nguyễn Hữu Kiểm

 

 

NỖI SUY TƯ

 

Tỉnh giấc mơ đầu cửa ải, vẫn còn mơ hồ

Một mình ngồi suy nghĩ, một thân bệnh tật

Sinh hóa hóa sinh, nương theo tạo hóa lớn lao

Sắc là không, không là sắc, chứng nghiệm theo đạo Phật

Bậc già cả được ơn của ba triều, chỉ có danh xuông

Ơn sâu năm bậc tước, thật mà lại không

Thân thế tùy cơ, giống như tượng gỗ (con rối)

Mấy hồi nhảy nhót giúp cho người vui.

 

 

Diễn thơ

 

NỖI SUY TƯ

(thoát dịch)

 

Ải quan tỉnh giấc vẫn mơ hồ

Thân bệnh một mình nghĩ vẩn vơ

Sinh, hóa - lẽ thường do nguyên lý

Sắc, không - định lệ tại căn cơ

Ba triều khen thưởng, cho rằng: - hữu

Năm tước ân ban, được vậy: - vô

Thân thế tùy cơ làm tượng gỗ

Giúp người nhảy nhót đến niềm mơ

 

 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Feb-2016

 

 

 

 

   述懷呈知己        THUT HOÀI TRÌNH TRI KỶ

 

鍛鍊曾經百火餘   Đoán luyện tằng kinh bách hỏa dư

少年客氣未全除   Thiếu niên khách khí vị toàn trừ

休劳已往身長在   Hưu lao dĩ vãng thân trường tại

喜懼由來梦却如   Hỷ cụ do lai mộng khước như

 三微思古鍳  Nhãn giới tam trưng tư cổ giám

三微思古鍳   Đăng tiền ngũ bốc cứu binh thư

賓僚登路應相諒   Tân liêu đăng lộ ưng tương lượng

也何籌幸起予   Cao dã hà trù hạnh khởi dư

陳廷肅                   Phiên bản: Linh Đàn


Trần Đình Túc

 

Dịễn nghĩa: Trần Đại Vinh, Nguyễn Hữu Kiểm

 

 

TỎ LÒNG TRÌNH VỚI NGƯỜI TRI KỶ

 

Rèn luyện từng trải qua trăm thứ lửa

Cái khách khí thời thiếu niên chưa hẳn đã bỏ hết

Chớ nhọc nhằn chuyện đã qua, thân còn mãi

Mừng sợ trước nay, cũng chỉ như giấc mơ

Trong mắt có ba điều tiêu biểu, nghĩ đến gương xưa

Trước đén năm lần bói, xem xét binh thư

Các bạn đồng liêu giữa đường này cần phải tin nhau

Cao thì làm sai trù liệu được, may ra gợi cho tôi.

 

Dịễn thơ :
              

   

TỎ LÒNG TRÌNH VỚI NGƯỜI TRI KỶ

(thoát dịch)

 

Từng trải gian lao những luyện rèn

Thiếu thời khí phách hẵn nề quen
Nhọc nhằn ngày trước vài cơn mộng

Kinh dị giờ này một giấc tiên

Nghĩ đến gương xưa trông điều thiện

Suy về tích cũ luận thư hiền
Đồng liêu hoạn lộ cần tin cậy

Gợi được trong ta ý thức bền.

 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Jan-2016

 


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Bổ túc câu thứ 5 bài Thuật Hoài Trình Tri Kỷ
Cám ơn bạn Cố Hương đã nhắc, xin lỗi khi copy để gởi tôi bị nhảy một câu, nay xin bổ túc.


述懷呈知己 THUẬT HOÀI TRÌNH TRI KỶ

鍛鍊曾經百火餘 Đoán luyện tằng kinh bách hỏa dư
少年客氣未全除 Thiếu niên khách khí vị toàn trừ
休劳已往身長在 Hưu lao dĩ vãng thân trường tại
喜懼由來梦却如 Hỷ cụ do lai mộng khước như
眼界三微思古鍳 Nhãn giới tam trưng tư cổ giám
眼界三微思古鍳 Đăng tiền ngũ bốc cứu binh thư
賓僚登路應相諒 Tân liêu đăng lộ ưng tương lượng
高也何籌幸起予 Cao dã hà trù hạnh khởi dư
Thuật hoài trình tri kỷ
Cố Hương May 25, 2021
+++++

Cám ơn thi đàn và tác giả đã đăng những bài thơ hay của tiền nhân ít thấy trên các diễn đàn khác .

Cố Hương mạn phép có vài ý kiến nhỏ về bài thơ thứ hai "Thuật hoài trình tri kỷ" của cụ Trần Đình Túc .
Hình như trong hai bản, bản chính chữ nho và bản phiên âm Hán Việt, mỗi bản thiếu một câu .
Bản chính thiếu câu :
燈前五卜究兵書
là câu thứ sáu .
Bản phiên âm thiếu câu :
Nhãn giới tam vi tư cổ giám
là câu thứ năm .
Như vậy bài thơ trên có thể viết như sau :
述懷呈知己
鍛鍊曾經百火餘,
少年客氣未全除。
休劳已往身長在,
喜懼由來梦却如。
眼界三微思古鍳,
燈前五卜究兵書。
賓僚登路應相諒,
高也何籌幸起予。
陳廷肅
Những dấu chấm, dấu phết Cố Hương tự đánh vào, chứ bài thơ nầy trên net tìm không thấy .
Thuật hoài trình tri kỷ
Đoán luyện tằng kinh bách hỏa dư,
Thiếu niên khách khí vị toàn trừ .
Hưu lao dĩ vãng thân trường tại,
Hỉ cụ do lai mộng tức như .
NHÃN GIỚI TAM VI TƯ Cổ GIÁM,
Đăng tiền ngũ bốc cứu binh thư .
Tân liêu đăng lộ ưng tương lượng,
Cao dã hà trù hạnh khởi dư .
Trần Đình Túc
Câu thứ ba :
Hưu lao dĩ vãng thân trường tại
có thể dịch là : Ngưng nhọc nhằn vất vả chuyện đã qua thì thân còn mãi .
Câu thứ tư :
Hỉ cụ do lai mộng tức như
có nghĩa là : Vui mừng vì cụ bị cho tương lai, mộng sẽ thành .
Cụ là sợ hãi, cũng có nghĩa là cụ bị, lo toan, cảnh giác, cảnh giới .
Vài hàng mạo muội kính trình đến Sài Môn thi đàn cùng quý độc giả .
cố hương