Jun 19, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Xếp Hàng
Sài Môn Chủ Nhân * đăng lúc 11:29:20 PM, Sep 13, 2016 * Số lần xem: 487
Hình ảnh
#1

Này các cháu dễ thương
Xếp hàng cho Nội ngắm!
Ô!  Các cháu đẹp lắm
Này! Miếng bánh Trung Thu!

Thường mùa Thu sương mù
Nhưng đêm nay trăng tỏ
Vì:  Tết  Các Em Nhỏ!
Vì:  Lễ Mừng Tuổi Thơ!

Bánh Trung Thu Nội cho
Cháu nào cũng bằng hết
Vì:  Các cháu giỏi thiệt
Nội cắt bánh chia đều...

Vui, ai cũng muốn nhiều
Tranh giành thì...sẽ ít!
Tết là ngày vui, thích
Thì phải có Công Bằng!

Chúng ta, người Việt Nam
Xếp hàng, nên phải học:
Ai đến trước, đứng trước
Ai đến sau, đứng sau!

Các cháu coi lại nào
Đâu có đứa nào thiệt?
(Thiệt thòi là dễ ghét)
Xếp hàng...đều Dễ Thương!

Sài Môn Chủ Nhân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.