Jun 16, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Sắp Tết Trung Thu
Sài Môn Chủ Nhân * đăng lúc 01:37:31 AM, Aug 26, 2016 * Số lần xem: 591
Hình ảnh
#1

Image result for tết trung thu images

S
ắp tới Trung Thu, nguyệt sắp tròn

Đang đầu tháng Tám, nguyệt còn non...

Ước chi mình cứ là con nít

Sắp Tết Trung Thu...chẳng nói buồn!


Bởi mình đã hết thời con nít

Nhiều lúc ghét mình, sao lớn chi?

Không được giung giăng giung giẻ nữa

Nhìn trời mà muốn khóc đôi khi!


Trời rất yêu thương, trăng rất tình

Mà buồn ai khiến tỏa mông mênh... 

Quê người có bánh Trung Thu đó

Cắt bánh tưởng chừng cát trái tim!


Sắp tới Trung Thu, nguyệt sắp tròn

Nhớ nhà, chưa đủ phận làm con...

Ông Bà Cha Mẹ không còn nữa

Nhìn hộp bánh, nhìn, chẳng thấy ngon?

Sài môn chủ nhân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.