Jul 04, 2020

Đường thi Việt Nam

Sắp Giáng Sinh
Sài Môn Chủ Nhân * đăng lúc 09:11:57 AM, Dec 06, 2016 * Số lần xem: 724
Hình ảnh
#1


Lậy Chúa!  Giáng Sinh nữa lại về
Mọi người ngó Chúa nhớ làng quê
Quê Hương là nói nơi mình ở
Đất Nước ai bày chỗ bỏ đi?
Mấy thuở lênh đênh còn khóc đó
Ngàn năm khổ cực vẫn cười khì!
Niềm tin tưởng Chúa chân đi tới
Mỗi Giáng Sinh buồn cảnh biệt ly!

Sài Môn Chủ Nhân 


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.