Jun 04, 2020

Thơ xướng họa

Dâu Biển Coi Như Đáo Hạn Rồi
Sài Môn Chủ Nhân * đăng lúc 02:25:32 PM, Oct 03, 2016 * Số lần xem: 730
Hình ảnh
#1

Sài Môn Chủ Nhân họa thơ Phạm Đức Quý :

Dơi Chuột - Thơ thời sự - Sep 30, 2016

  ***************
Dâu Biển Coi Như Đáo Hạn Rồi
1,

Dâu biển coi như đáo hạn rồi
Một bầy khốn nạn mặt đang phơi
Tên nào chậm lụt còn thân chuột
Đứa khéo xun xoe đã hóa dơi!
Này, bọn ngu si ăn bát cháo
Nọ, phường trí tuệ hưởng phần xôi
Dưới trên như thế là cương lĩnh
Không đứa nào không có miếng xơi!

2,

Không đứa nào không có miếng xơi
Dẫu là cơm tẻ, dẫu là xôi
Bụng no, vỗ bụng ra sân nghỉ
Môi nhạt, tô môi vào phủ ngơi
Giải phóng xua dân rinh rộng chỗ
Kết bè với giặc tha hồ nơi
Truyền tôn lưu tử ta là cáo
Không sợ tương lai sẽ thiếu mồi!

3,

Không sợ tương lai sẽ thiếu mồi
Đô la đầy túi thế là thôi
Đất mua ở Mỹ tha hồ đứng
Nhà tậu bên Âu mát mẻ ngồi
Lắm bạc lắm vàng, ai ít chớ?
Nhiều môi, nhiều mép, hẳn nhiều hơi!
Vội lên đồng chí...nay đồng cảnh
Dâu biển coi như đáo hạn rồi!

Sải Môn Chủ Nhân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.