Feb 24, 2024

Đường thi Việt Nam

Bên Nhau
Sài Môn Chủ Nhân * đăng lúc 12:35:06 AM, Jun 07, 2017 * Số lần xem: 1902
Hình ảnh
#1

Ðọc thơ tưởng thấy đứng bên nhau
Vẫy bút thôi thì viết ít câu
Sao thấy lá xanh đầy mặt đất
Lại trông trăng sáng ngập trên lầu
Bạn thơ ngồi mãi nơi quan tái
Ta vẫn còn đây chốn địa đầu
Ðã biết tháng ngày như chớp mắt
Như giòng nước biếc chảy qua cầu

Như giòng nước biếc chảy qua cầu
Nghĩ đến đòi khi muốn bạc đầu
Ðời trước Tào Nhi thanh củi đậu *
Ngày xưa Vương Bột vịnh căn lầu **
Nghĩ cùng với bạn chơi vài chữ
Hãy thử chia vui viết mấy câu
Ở chốn Trà Sơn nhiều dật sĩ
Làm sao lại khéo rủ rê nhau ....

* Tào Thực
** Vương Bột nổi danh với bài Ðằng Vương Cao Các Tự

Sài Môn Chủ Nhân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.