Jun 16, 2019

Thơ thời sự

Trả Lại Con Sông
Sài Môn Chủ Nhân * đăng lúc 12:10:17 PM, Sep 22, 2016 * Số lần xem: 527
Hình ảnh
#1Chúng tôi còn chỉ một con sông
Trả lại liền đi sắc nước trong
Trả lại liền đi bầy cá lội
Chớ chờ trời đất nổi cơn dông!

Xưa nay Dân Ý là Thiên Ý
Cặm cụi làm ăn giữ nước nhà
Còn một con sông ngươi cũng cướp
Tội trời ráng chịu, đất không tha!

Vì Dân vì Nước, ngươi từng sạo
Thấy đó, trên cờ năm cánh sao!
Có lá cờ mô cầm chẳng nặng?
Một sao ba sạo, chối đường nao?

Xưa, dân ngu dốt, nay dân tỉnh
Đảng nói Vì Dân, khéo phỉnh lừa
Lừa gạt đôi lần, dân chịu được
Nhiều lần quá đáng hết ai ưa!

Chúng tôi còn chỉ một con sông
Nhưng nhớ nhân dân triệu triệu lòng
Đứng dậy thì ngươi thành cỏ rạp
Dập đầu chưa chắc có ai thương!

huệthu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.