Aug 02, 2021

Thơ trào phúng

Tôi Sẽ Biếu Ông
Sài Môn Chủ Nhân * đăng lúc 02:59:11 PM, Feb 25, 2017 * Số lần xem: 900
Hình ảnh
#1

» Tác giả: sài môn chủ nhân
» Dịch giả:
» Thể lọai: song thất lục bát
» Số lần xem: 8685


(nhân đọc bài phiếm luận Mùa Xuân Nhớ của Tưởng Năng Tiến)

Tưởng Năng Tiến viết câu chuyện phiếm
Hình như ông định tiếm ngôi vua !
Văn chương ông viết đùa đùa
Mà rồi chết mẹ cụ Hồ Chí Minh !
Ðang nói tới chữ Tình chữ Nghĩa
...
Lại luận về chữ Lễ chữ Nhân
Tự nhiên ông nói đến dân
Ông “chơi” thằng Mạnh, ông “mần” thằng Lương
Thủ đoạn ấy cao cường rất mực
Bọn Cộng con cứ đực mặt rùa !
Thằng nào mà chẳng chịu thua
Ðang đi đường thẳng, ông cua đường vòng
Ông nhắc đến nào ông Võ Phiến
Rồi ông lùi, ông tiến tự do
Ông không búa lớn đao to
Rù rì rủ rỉ Cộng co cả vòi
Ông thực quả là nòi Tú Xuất *
Cụ Trạng Quỳnh cũng uất vì ông
Nếu như mai mốt thành công
Ông về tôi biếu cờ hồng chùi chân

* Ba Giai Tú Xuất

Sài Môn chủ nhân

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.