Hỏi Vu Vơ


Nhiều khi muốn hỏi con bươm bướm:
Ai khiến mày vào vườn của tao?
Rồi ngó quanh hoa đang đợi bướm
Hiểu tình hoa bướm đẹp làm sao!

Nhiều khi muốn hỏi con mèo nhỏ:
Không nhớ ai nên mày ngủ hoài?
Rồi ngó mông lung, mây chợt xám
Lá vàng một chiếc rụng trên vai...

Nhiều khi ngồi ngắm bài thơ cũ
Chỉ bốn câu, đời đã mấy năm?
Mình, kẻ tha hương từ lúc trẻ
Bốn câu mà đến tận muôn phương!

Nhiều khi muốn hỏi sao quê quán
Mình chỉ còn hai chữ Việt Nam?
Cái xóm, cái làng đâu mất biệt
Lạnh lùng mây trắng cứ lang thang...


Sài Môn Chủ Nhân