Jun 29, 2022

Đường thi Việt Nam

Nhớ Niềm Đau /
Tha Nhân * đăng lúc 09:01:12 PM, Feb 14, 2011 * Số lần xem: 1678
Hình ảnh
#1

 
Gió cuốn hoa rơi gợi mối sầu
Nhà tan nước mất lý từ đâu?
Thu đi thu đến không huyền diệu
Xuân nhạt xuân phai chẳng nhiệm mầu
Trăng khuyết thương nhà thương nỗi khó
Trăng đầy nhớ nước nhớ niềm đau
Bao năm viễn xứ thân đơn lẻ
Chẳng biết rồi đây tính kế nào?

Cam Thành, Jun 3, 2006
Tha Nhân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.