Jun 29, 2022

Đường thi Việt Nam

Trung Dũng Thần.!!
Tha Nhân * đăng lúc 09:15:17 PM, Feb 14, 2011 * Số lần xem: 1711
Hình ảnh
#1

 (Vinh danh QLVNCH)

Viễn xứ bao năm vẫn nhớ ân
CỘNG HOÀ QUÂN LỰC nổi danh quân
An Dân một dạ tình son sắt
Giữ Nước một lòng nghĩa đảm can
Dân Chủ dựng xây hằng bỏ mạng
Tự Do bảo vệ đã vong thân
Thế cô thời thế đành theo thế
Trung Dũng sử ghi Trung Dũng Thần.!!

Cam Thành, Apr 29, 2007
Tha Nhân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.