Jul 07, 2022

Thơ đấu tranh

BỐN LĂM NĂM RỒI HỎI NGƯỜI CÓ TIẾC?!
Tha Nhân * đăng lúc 02:39:28 AM, Apr 23, 2020 * Số lần xem: 537

BỐN LĂM NĂM RỒI HỎI NGƯỜI CÓ TIẾC?!

B
ỐN mươi năm ấy đủ thay ca?

LĂM cộng thêm tô rõ ác ma!

NĂM nữa lại càng lòi mặt quỉ

RỒI ra chỉ thấy đúng tên tà

HỎI xem cho biết hồ hay sói

NGƯỜI đó họ kêu lão Cáo Già!

tật đạo văn tự gọi: Bác

TIẾC thay Đất Nước mạt thời  mà!!

Tha Nhân

Camthành Apr 21, 2020

 

GIỌT LỆ THÁNG TƯ!

GIỌT than giọt oán giọt bùi ngùi

LỆ nén trong tim cứ sụt sùi!  

THÁNG nghiệt oan dành thân nhược tiểu.

gần nửa kỷ Nước đen thui!!

Tha Nhân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.