Jun 29, 2022

Thơ đấu tranh

Mau Vùng Dậy !
Tha Nhân * đăng lúc 11:14:59 PM, Jun 26, 2018 * Số lần xem: 764
Hình ảnh
#1

 

                             

 
                                

 Mau Vùng Dậy !

Một phường thảo khấu tạo can qua
Cướp được chính quyền cướp nước nhà.
Đuổi bọn tay sai nên gấp rút
Chận quân Hán tặc chớ nhân nha.
Buôn dân, cộng phỉ buôn châu báu
Bán đất, Việt gian bán ngọc ngà
Chần chờ gì nữa! Mau vùng dậy!!
Tống cổ đảng đi! Ta cứu ta!!

Camthành, Oct 11, 2009
Tha Nhân 

   

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.