Jul 07, 2022

Thơ đấu tranh

Không Cho Tầu Thuê Dù Chỉ Một Ngày
Tha Nhân * đăng lúc 01:14:37 AM, May 27, 2020 * Số lần xem: 580
 

 

 

1./ KHÔNG CHO TẦU THUÊ DÙ CHỈ MỘT NGÀY!

KHÔNG! nhất định không! mặc chịu nghèo,

CHO phường dã thú, dân đâu theo!

TÀU ham bành trướng nên còn bám

THUÊ đất là mưu để cố đeo!

bị tủ đày dân vẫn chống

CHỈ vì dân thấy kế ‘’da beo’’

MỘT li cũng giữ cho bằng được

NGÀY dựng Cờ Vàng chiến thắng reo!!  

Camthành, July 6, 2018 

Tha Nhân

  

2./ LỜI KÊU GỌI KHẨN THIẾT!!

Chĩa súng vào ngay đảng bắn thôi

Hỡi này ‘’bộ đội cụ hồ’’ ơi!

Đời anh đổ biết bao xương máu

Để thấy đồng bào chết đến nơi!

Anh hỡi sao còn chờ mãi thế

Chung lưng đứng dậy siết cò! chơi!

Tại vì cái bọn con hoang đó

Chúng đã hè nhau bán nước rồi!!

Camthành, July 4th 2018 

Tha Nhân 

 

     3./ NỔI DẬY ĐI THÔI!

Hỡi bạn đồng bào quốc nội ơi

Mau mau cùng nổi dậy đi thôi!

Xứ người tỵ nạn chung lưng góp

Trong nước toàn dân lật lũ bồi

Chớ để đảng hồ cai trị nữa

Chúng đang bán hết cả cơ ngơi

Phen này dẹp sạch loài nô cộng

Thì giặc ngoại xâm cũng hết thời

Camthành, July 5, 2018

Tha Nhân


4./ LÒI MẶT BÁN NƯỚC!

Cộng sản Việt Nam hãy ngó này

Tại mi, đất biển hiến quan thày!

Dân chài chúng giết, xưng ông đó

Hàng lậu chúng tuồn, vỗ ngực đây!!

‘’Kinh tế-đặc khu’’ điểm chiến lược

Thời gian ‘’chin chín’’ chứa quân đầy

Biểu tình khuyến cáo mi cùm hết

Bán nước lòi ra chính mặt mày!! 
                     
                                                                     

Camthành, July 6, 2018 

5./ HẬN VONG QUỐC

Ngẫm cảnh giang sơn thót ruột gan

Vì đâu nên nỗi gánh suy tàn!

Dòng hoang một lũ mưu cầu lợi

Giống chính cả bầy khó kết đoàn

Kẻ thắng đắc thời tung tán nước

Người thua thất thế chịu ly tan

Việt Nam tên đó, ôi đành mất

Vong quốc từ nay hận ngút ngàn!!

Camthành, July 5, 2018

Tha Nhân

 

 6./ ĐUỔI VIỆT CỘNG!

Thảm thay Sông Núi cảnh sôi dầu

Cả nước oằn lưng chịu nhục đau

Ác đảng tha hồ nhai ngấu nghiến

Cường hào thả cửa nuốt mau mau

‘’Đặc khu-kinh tế’’ giặc mời đến

Chín chín năm dài, dân trốn đâu!!

Nổi dậy vùng lên đuổi Việt Cộng

Chung tay góp sức chận quân Tầu

Camthanh, July 5, 2018

Tha Nhân 

 

7./ PHẢI LẬT CHÚNG NGAY.  
Ngắm cảnh Non Sông thót ruột gan
Giang Sơn gấm vóc đảng cho ngang
Nam Quan Bản Giốc đảng dâng hiến
Hải đảo Hoàng Trường Chệt cướp càn
Bâu xít Tây Nguyên Tàu đóng chốt
Vân Đồn Phú Quốc Trọng mời sang
Nếu còn Việt Cộng thì nguy mất
Phải
lật chúng ngay Nước mới an 
THA NHÂN

8./ QUYẾT LÌA TRUNG

Xuống đường tranh đấu quyết lìa Trung

Tiếng pháo biểu tình đã nổ đùng

Bình Thuận, Khánh Hòa xông tới trước

Sai Gòn Hà Nội tiếp đi cùng

Nhân dân ào ạt tràn đầy phố

Toàn quốc dập dồn sóng ngập trùng

‘’Kinh tế đặc khu’’ là bán nước

‘’An ninh mạng luật’’mục tiêu chung.

Tha Nhân

 

9./ DỨT BỎ CHO XONG LŨ ĐẢNG TỒI*

Đảng dắt anh làm chuyện hại đời

Bây giờ đứng dậy lật Hồ thôi!

Suốt đời đảng đã buôn dân đảng

Bán máu đồng bào đảng thảnh thơi.

Đảng lại còn đem dâng Nước Việt

Cầu mong kẻ cướp giữ yên ngôi

Toàn dân nổi dậy ngay đi chứ

Dứt bỏ cho xong lũ đảng tồi!!

Tha Nhân

bài thơ kêu gọi CÁC TÔN GIÁO HÃY CÙNG TOÀN DÂN HÀNH ĐỘNG:

10./ LIÊN TÔN DẸP BẠO CUỒNG

Công Giáo ra chiêu đã xuống đường
Xin mời toàn thể tỏ tình thương
Cao Đài ủng hộ kêu mười hướng
Hòa Hảo xung phong gọi thập phương
PHẬT Đạo tiên phuông thề quyết liệt
TIN Lành đoạn hậu nguyện kiên cường
TOÀN DÂN hưởng ứng theo phò trợ
NGŨ GIÁO liên tôn dẹp bạo cuồng

Camthành, July 29 2009
Tha Nhân

 
Preview YouTube video NOI DAY DI 360p


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.