Jun 29, 2022

Đường thi Việt Nam

Không Cần Táo Tầu
Tha Nhân * đăng lúc 11:28:22 AM, Aug 02, 2021 * Số lần xem: 343
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

Không Cần Táo Tầu

Ở đây có thiếu giống nào đâu
Mà phải tìm ra thứ Táo Tầu?!!
Tốn sức đem về phân với lá
Cậy người chăm chút cỏ rồi sâu!!
Tràn lan ngon bổ bồi hoàn khí
Đầy rẫy tốt tươi phục vụ cầu
Không bõ! Tốn công và phí của
Tại sao lại chẳng hiểu lòng nhau?

 

Tha Nhân đáp họa với Đỗ Quí Bái Huynh, bài

‘’Tặng Bạn Giống Táo Tầu” 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.